Spring naar content

Aanpak schuldenproblemen onder Marokkaanse Nederlanders met inzet ambassadeurs Schuldhulp

By NSBeheerder

Aanpak schuldenproblemen onder Marokkaanse Nederlanders met inzet ambassadeurs Schuldhulp

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) gaat binnen de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening mensen ondersteunen die in de schulden dreigen te komen of zijn beland. Het SMN doet binnen deze samenwerking mee om te zorgen dat de bestaande hulpverlening ook Marokkaanse Nederlanders beter bereikt.

Ondanks de beschikbare regelingen en voorzieningen, kampen grote aantallen Marokkaanse Nederlanders met financiële problemen. En niet iedereen praat makkelijk over financiële problemen en zoekt hulp. Om hier verandering in te brengen, zet het SMN twintig ambassadeurs Schuldhulp in.
Zij gaan in diverse steden aan de slag om het probleem bespreekbaar te maken en gaan hulpvragers doorverwijzen naar alliantiepartners Humanitas, Leger des Heils, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie en SchuldHulpMaatje.

Training
De ambassadeurs Schuldhulp kwamen begin maart in Utrecht bijeen voor hun eerste training. Deze training was gericht op hun taken: mensen met schulden snel bereiken, goede informatie geven over de juiste hulp en hen begeleiden bij het vinden van die hulp. De ambassadeurs gaan 35 voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om bewustwording en toeleiding te vergroten.

De trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten worden voorlopig opgeschort, als gevolg van de coronamaatregelen.

Aanpak-schuldenproblematiek-bijeenkomst
Scroll naar boven