Spring naar content

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp van start!

By Hans den Hertog

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp van start!

Maandag 9 december 2019 markeert het moment waarop Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) overging van voorbereiding naar uitvoering met haar plannen om de schuldenproblematiek in Nederland te verkleinen.

In een feestelijke bijeenkomst met bestuur en programmateam gaf bestuursvoorzitter Tamara Madern deze start symbolisch vorm door het eerste stuk AVS-taart aan te bieden aan Arjen Baan (programma-directeur).

Eerder die dag verleende het stichtingsbestuur zijn goedkeuring aan het uitvoeringsprogramma.
In de afgelopen maanden heeft het team, samen met de alliantiepartners, hard gewerkt aan concrete actieplannen om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten, zodat mensen beter en sneller worden geholpen bij (dreigende) schulden.Wat zijn de plannen?

Inmiddels zijn Nederlandse gemeenten geselecteerd waar een of meer alliantiepartner(s) hun capaciteit gaan versterken of uitbreiden. Op een aantal locaties zal de focus liggen op het verbeteren van de lokale samenwerking. Om de samenwerking tussen verschillende partijen te stroomlijnen en het proces van vrijwillige schuldhulpverlening doeltreffend te laten verlopen, gaat gewerkt worden aan ondersteuning van de IT-werkprocessen.

De data die daarbij beschikbaar komt, gaat meer inzicht geven in de problematiek, waarmee effectiever (preventieve) hulp geboden kan worden. Toeleiding van doelgroepen die tot nu toe moeilijk bereikbaar waren, is cruciaal in de strijd tegen schulden. Door voorlichting en het werven van vrijwilligers binnen de netwerken van Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zal de bekendheid van het aanbod van ondersteuning toenemen bij deze doelgroepen.

Kwaliteit vrijwilligers
Verder zal er binnen het programma veel aandacht zijn voor de kwaliteit van de vrijwilligers. Zo gaat gewerkt worden aan een gedeeld kwaliteitskader met een bijpassend niveau van opleidingen en trainingen. Bovendien kunnen coördinatoren worden getraind in Sturen op Zelfsturing. Maandag kon het programmateam en opleiders van verschillende alliantiepartners al op inspirerende wijze zelf kennismaken met deze training.

Kortom, een mooie start van een veelbelovend project!

Scroll naar boven