Spring naar content

AVS en Ecorys presenteren rekentool om effect van vrijwillige schuldhulp te meten

In een bijeenkomst eind september hebben de onderzoekers van Ecorys samen met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), en consultants van Deloitte samen met de stichting de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) een toelichting gegeven over de twee onderzoeken die zij ieder uitvoeren.

In samenwerking met AVS heeft Ecorys de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een Rekentool. Met deze Rekentool kan inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten zijn van vrijwillige schuldhulp en welke financiële waarden kunnen worden toegerekend aan deze effecten. Deloitte heeft in samenwerking met NSR een meting uitgevoerd naar de micro- en macro-economische impact van het Geldfit-kanaal van NSR.

Tijdens deze bijeenkomst waren betrokkenen aanwezig van alliantiepartners Humanitas, LSTA, het Leger des Heils en SchuldHulpMaatje. Er zijn goede vragen gesteld over de onderzoeksmethoden, de gebruikte bronnen en de achterliggende kengetallen en aannames die de onderzoekers hebben gedaan. Ook zijn interessante inzichten gedeeld over de verschillen en overeenkomsten tussen beide onderzoeken.

De uitgangspunten en bronnen van beide onderzoeken worden in de komende tijd nader op elkaar afgestemd. Verder komt er een vervolgbijeenkomst voor de alliantiepartners van AVS om het model verder uit te diepen.

Scroll naar boven