Spring naar content

Brede alliantie schuldhulpverlening in Assen

By NSBeheerder

Brede alliantie schuldhulpverlening in Assen

Het Diaconaal Platform Assen (DPA) tekende de intentieverklaring voor steun aan het Assense project van SchuldHulpMaatje en andere alliantiepartners. Het DPA beloofde in deze verklaring zich in te zetten voor de vestiging van een Asser organisatie van SchuldHulpMaatje Nederland. In Assen werken SchuldHulpMaatje en het DPA samen met Humanitas Thuisadministratie Assen, het Leger des Heils, de stichting Present Assen Budgetsupport en kerken.

Armoede in Assen
Armoede en eenzaamheid komt in Assen veel voor, waarbij schulden ook vaak een groot probleem zijn. Met armoede of eenzaamheid loop je niet te koop. Niet iedereen kan lezen, heeft internet of weet hulpverleners te vinden. Daarvoor moeten mensen gericht worden benaderd. Met de Kanskaart en de Asser kerken en organisaties hoopt het DPA deze mensen te vinden en daarmee het welzijn van velen in Assen te verbeteren.

Scroll naar boven