Spring naar content

Co van der Maas (ISOFA) over samenwerking in de schuldhulp ‘Durf je eigen belang opzij te zetten’

Co van der Maas vertelt over zijn inzet voor Delft als voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) Delft. ISOFA is een van de locaties van SchuldHulpMaatje-Nederland. Al in 2006 zijn ze gestart als Interkerkelijke Sociaal Fonds – een noodfonds dat mensen met schulden begeleidt. Binnen dat Delftse initiatief werken tien kerken en één moskee samen.

Een schuldenvrij Delft

Co van der Maas, voorzitter ISOFA

Gevraagd naar wat hij hoopt voor Delft, reageert Co direct met: ‘Wat ik echt hoop? Dat Delft op den duur helemaal schuldenvrij zou zijn. Ons doel is inwoners van Delft te begeleiden vanuit schulden naar schuldenvrij bestaan. Onze vrijwilligers doen die begeleiding op twee manieren:

1. als maatje in één op één contact met hulpvragers en

2. in ons financieel spreekuur, waar mensen op afspraak terecht kunnen die een minder intensieve hulpvraag hebben.

Verder hebben we ook het inloopspreekuur ‘Poen & Papier’, voor hulp op gebied van omgaan met geld of mogelijke financiële problemen. Wie daar binnenwandelt krijgt direct een eerste advies. Maar soms komt iemand binnen met het verhaal “Ik heb misschien wat problemen…” en dan vragen we door en blijkt hij een schuld te hebben van 25.000 euro. Zo iemand verwijzen we door naar de Financiële Winkel voor gemeentelijke hulp.’

Samenwerking met de gemeente Delft

Van der Maas vertelt verder: ‘We werken nauw samen met de gemeente Delft. Er is wederzijds vertrouwen, en een goede verstandhouding met de ambtenaren en ook met de wethouder en de gemeenteraad. We bedrijven geen politiek, maar we worden gevraagd naar onze mening. De lijnen zijn kort, we lezen mee met stukken en hebben een adviserende stem. Dat is zo ontstaan in de afgelopen jaren.

Korten lijnen

In 2014 werd een rapport gepresenteerd over de lokale schuldhulpverlening gebaseerd op aannames die niet klopten. We hebben toen gebruikgemaakt van ons inspreekrecht in de gemeenteraad. De wethouder heeft dat rapport moeten intrekken. Vervolgens hebben we toen een gesprek gehad met de wethouder, waarin we aangaven dat we graag eerder betrokken worden in het proces. Zo is er beleidsoverleg gekomen voor de brede keten van de schuldhulpverlening. Drie keer per jaar zitten we aan tafel, met een open agenda, met de beleidsambtenaar, de gemeente, afgevaardigden van de vrijwilligersorganisaties en de beroepskrachten, budgetbeheerders en bewindvoerders. Ons bestuur en de coördinatoren zijn erbij aanwezig. Zo merk je dat er echt heel korte lijnen zijn in Delft.

Corona

‘Als je kijkt naar wie er in Delft geraakt wordt door corona, zeg ik direct: ‘zzp’ers en jongeren’. De gemeente Delft heeft besloten een apart loket te openen voor de begeleiding van zzp’ers. Als vrijwilligersorganisaties bekijken we nog welke rol we daarin kunnen vervullen.

Schuldhulpmaatje heeft een topopleiding voor begeleiding van jongeren. Ongeveer tien van onze vrijwilligers willen deze opleiding volgen, om Maatje+ te worden. En wat nu zo mooi is? De lokale Lions-afdeling heeft een actie gehad en neemt de kosten voor deze extra opleiding voor zijn rekening. Geweldig, die samenwerking.’

Samenwerking tussen schuldhulporganisaties

‘We werken in Delft samen met twee lokale organisaties: Humanitas en Participe, onderdeel van Delft voor Elkaar, de koepel van welzijnsorganisaties. De samenwerking moest aanvankelijk op gang komen,’ vertelt Co, ‘maar ik kan zeggen: de laatste zes tot twaalf maanden gaat het echt goed. We zijn bezig met de opzet van een gezamenlijk project en we werven daarvoor fondsen met z’n drieën. Ik zie daar ook de meerwaarde van in. We zijn niet gericht op het belang van ISOFA, we zijn gericht op mensen met schulden. Dat is ons doel: alles doen wat je kan om te zorgen dat mensen goed geholpen worden. Daar willen we voor staan. Soms kan het nodig zijn om zaken op te pakken zoals het opleidingsniveau van de vrijwilligers; dan kan je mensen nog beter helpen.’

Tips voor samenwerking in de (vrijwillige) schuldhulpverlening

Co heeft een aantal tips voor anderen die gaan samenwerken:

1. Zorgen voor openheid

Dit is wat hem betreft de belangrijkste: ‘Als je met een open vizier samenwerkt, zorgt voor korte lijnen en geen verborgen agenda hebt, kan je elkaar altijd vinden. Openheid roept openheid op, als je zelf betrouwbaar bent, krijg je vertrouwen terug van anderen. Als je A zegt, moet je ook A doen. En lukt dat niet? Dan moet je dat gewoon terugkoppelen.

2. Zorg voor continuïteit

Co legt uit: ‘Begin tijdig met je opvolging. Mijn termijn als voorzitter zit er dit jaar op. Vorig jaar hebben we al contact gezocht met iemand die mij gaat opvolgen. Ze is al toegetreden tot het bestuur, als beoogd voorzitter. We trekken nu zes maanden samen op, ze is betrokken bij alle overleggen. Deze investering betekent dat er een goede overdracht is van contacten en dat de informatie niet beperkt blijft tot één persoon.’

‘Wat me trots maakt op ISOFA? De geweldige inzet van onze vrijwilligers – die vormen echt het kapitaal van onze stichting. Dat, en de goede samenwerking in de gemeente Delft. Delft is goed sociaal bezig, dat geeft vertrouwen voor de toekomst.’

ISOFA is een van de locaties van SchuldHulpMaatje-Nederland. SchuldHulpMaatje is een van onze alliantiepartners. Ook samenwerken met Alliantie Vrijwillige Schuldhulp?

Scroll naar boven