Spring naar content

Dennis Maliepaard neemt het stokje over van Jeroen Hoogteijling

Hij was vijf jaar actief als bestuurder en penningmeester bij AVS. Nu geeft Jeroen Hoogteijling, bestuurssecretaris bij het Leger des Heils, het stokje door. Dennis Maliepaard, programmadirecteur ‘Geloven in de Buurt’ bij het Leger des Heils, pakt deze bestuurstaak met enthousiasme op.


Betrokken vanaf de start
Jeroen is al 26 jaar werkzaam bij het Leger des Heils, waarvan de laatste jaren als bestuurssecretaris op het hoofdkantoor. In deze functie houdt hij zich bezig met het strategisch meerjarenbeleid en het adviseren van de landelijke raad van bestuur. Toen AVS vijf jaar geleden werd opgericht, is Jeroen vanuit het Leger des Heils toegetreden tot het bestuur. “We zagen dat er in Nederland veel mensen met schulden zijn. Van deze groep weet lang niet iedereen de weg naar hulp te vinden. Dit levert vaak stress op. De vrijwillige schuldhulp kan hier veel in betekenen.”

Als bestuurslid bij AVS dacht Jeroen mee over de ontwikkeling en richting van AVS. Daarbij lag de focus vooral op het vinden en bereiken van de mensen met geldzorgen. “Hoe bereiken we die 60% van de mensen met geldzorgen die nog geen hulp krijgt? Op welke manier bereiken we laaggeletterden, jongeren, zzp’ers, ondernemers, ouderen, vluchtelingen, enzovoort. Bij AVS zetten we de koers en strategie uit om deze mensen door het hele land heen lokaal te helpen.”


De koers voortzetten
Na vijf jaar is het tijd voor Dennis om de koers van AVS, samen met de andere bestuursleden, verder voort te zetten. Sinds maart is hij Jeroen opgevolgd als bestuurslid bij AVS. Dennis kwam al eerder in aanraking met AVS via zijn werk bij het Leger des Heils en via vrijwilligerswerk. “Bij de lokale buurthuiskamers van het Leger des Heils zijn veel vrijwilligers betrokken. Daarnaast ben ik zelf vrijwilliger bij een stichting die maaltijden uitdeelt aan mensen die net boven de grens van de voedselbank zitten.”

Via deze stichting kwam Dennis in contact met mensen die tussen wal en schip raken en steeds meer geldzorgen krijgen. “Daar hoor je de schrijnende verhalen. Daar heb ik geleerd dat geldzorgen vaak niet ontstaan door acties van mensen zelf, het is niet altijd hun eigen schuld. Daarnaast is het lastig voor mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. Vrijwillige schuldhulp is een belangrijk deel van de oplossing voor deze mensen.”


Een veilige plek voor iedereen
Dennis heeft veel kennis en ervaring opgedaan bij het Leger des Heils in de afgelopen negen jaar. Tegenwoordig is hij programmadirecteur van het programma ‘Geloven in de Buurt’ en houdt hij zich bezig met de financiën, huisvesting en bedrijfsvoering.

“Geloven in de Buurt is een programma met 140 buurthuiskamers door heel Nederland. Dit zijn een soort woonkamers, van en voor de buurtbewoners. Een plek waar iedereen zich veilig voelt. Op de meeste locaties zijn tweedehands kledingwinkels, eten we samen, organiseren we activiteiten en vieren we verjaardagen. Dit maakt het een laagdrempelige inloopplek voor mensen die eenzaam zijn of financiële problemen hebben,” vertelt Dennis. “Uit gesprekken met mensen in de buurthuiskamer komt vaak naar voren dat er financiële problemen zijn. Dan geven we aan dat ze ook bij ons terecht kunnen met vragen over schulden en financiën.”


Geloof en vertrouwen voor de toekomst
Jeroen kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen vijf jaar. “Ik ben zeker nog niet klaar met de maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot schuldhulpverlening en bestaanszekerheid. Ik blijf mij inzetten voor het Leger des Heils en blijf betrokken bij de buurthuiskamers door het hele land.” Wat hij wil meegeven aan de AVS? Vooral veel moed, geloof en vertrouwen. “Het vertrouwen dat het goed gaat komen. Het is een grote maatschappelijke opgave die we zijn aangegaan. En je krijgt pas verandering als je erin gelooft en ervoor durft te gaan. Dat vraagt om moedige en toegewijde bestuursleden.”

De visie van Dennis voor de komende jaren sluit hier goed bij aan: “Mijn doel is dat we vanuit vertrouwen en verbinding iedereen met financiële problemen kunnen helpen. Als Alliantie moeten we er, samen met de lokale organisaties, alles aan doen om dat doel te behalen.”

Scroll naar boven