Spring naar content

Doorstart met gevolgen

Eindelijk is het dan zover: Fase 2 van ons werk als Alliantie Vrijwillige Schuldhulp kan worden voortgezet.
In Fase 2 richt AVS zich op het toeleiden van nieuwe doelgroepen van mensen die moeilijk de weg naar hulp en ondersteuning vinden, en op het faciliteren van de lokale samenwerking.

De periode tussen aanvraag en toekenning van subsidie was lang. En intussen is onze wereld flink veranderd: oorlog in Europa, energiearmoede, inflatie, om enkele crises te noemen die ingrijpen in het leven van burgers.
Reden om snel Fase 2 uit te rollen. Fase 2 heeft een beperkte omvang en kan worden beschouwd worden als een overgangsfase naar een meer omvattende Fase 3.

Het is winter in Nederland, op veel terreinen, ook in overdrachtelijke zin. Deze winter wordt terecht gevreesd.
Samen met onze vrijwilligers spannen we ons in om burgers in nood te ondersteunen.
Weet dat er verschillende initiatieven lopen om meer te doen. Heb je een suggestie voor ons? Laat het ons weten.

AVS-voorzitter Hans den Hertog – hans.denhertog@stichtingavs.nl

Scroll naar boven