Spring naar content

Fase 2: focus op lokale samenwerking en toeleiding

By Els Veurink

Fase 2: focus op lokale samenwerking en toeleiding

In oktober is de subsidie voor het Project Masterplan Landelijk Netwerk Vrijwillige Schuldhulp (fase 2) toegekend. Een moment waarnaar we uitkeken. 

In Fase 1 (2019-2021) is door veel mensen gewerkt aan het stimuleren van de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, lokale overheden en ketenpartners in de schuldhulp. Dit alles met als doel dat mensen beter en sneller worden geholpen bij (dreigende) schulden. In tientallen gemeenten is er samen met lokale partners gewerkt aan het realiseren van dit doel.

Er zijn mooie resultaten behaald. En er is veel kennis en ervaring opgedaan, die we meenemen naar de volgende fase. Want er is nog veel te doen.

Mart Bakker

In Fase 2 zetten we met name in op het verduurzamen van de samenwerking in gemeenten, het toeleiden van mensen die de weg naar schuldhulp moeilijk kunnen vinden en het verder optimaliseren van het analyse-instrument.

We zijn blij dat Stichting Ocan als nieuwe partner tot de Alliantie is toetreden. Ocan richt zich op de positieverbetering van Caribische Nederlanders. Hiermee gaan we verder richting een inclusievere samenleving.

Fase 2 loopt tot 30 juni 2023. Als AVS-partners zetten we ons in om ook deze fase tot een succes te maken.

Projectmanager Fase 2 Mart Bakker – mart.bakker@stichtingavs.nl

Scroll naar boven