Spring naar content

Gids voor lokale samenwerking

Inleiding

Lokale besturen van vrijwilligersorganisaties bevinden zich vaak in een ingewikkeld organisatorisch landschap. De Gids voor lokale samenwerking helpt besturen om hun weg te vinden in het landschap van de schuldhulpverlening.

Het hele proces van schuldhulpverlening is te beschrijven als een keten, met uiteenlopende fases en activiteiten. In deze keten zijn vrijwilligers vooral aanwezig bij preventie en in de nazorg.
Vrijwilligers zijn complementair aan andere actoren die een rol vervullen in de schuldhulpverlening.

Hoe werkt het?

De Gids voor lokale samenwerking vormt een toelichting op het Werkboek 'Samenwerken op het gebied van schuldhulpverlening'.
In de Gids wordt onder andere het 'Financieringsmodel' toegelicht, handleiding voor een eenduidig, landelijk werkbaar omslagprincipe in de verrekening van onkosten.
Met dit model kan elke lokale vrijwilligersorganisatie een onkostenbegroting opstellen.
Let op! Aan het financieringsmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Interesse om samen te werken of een andere vraag?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Scroll naar boven