Spring naar content

Humanitas

Wat doet Humanitas?

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt, we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Humanitas Thuisadministratie biedt vrijwillige ondersteuning bij het ordenen van de (financiële) administratie en het geven van inzicht in de inkomsten en uitgaven, het wegwijs maken in wet- en regelgeving en het begeleiden bij het maken van een begroting.

Interne coördinator | Tamar Strietman
Tamar Strietman is binnen het programmateam van de Alliantie de interne coördinator namens Humanitas. Ze licht toe:

"Humanitas biedt een steuntje in de rug aan mensen die het zelf even niet redden. Zo ook bij het op orde brengen van de thuisadministratie. Aan de uitvoering van het Masterplan werk ik mee om voor elkaar te krijgen dat we landelijk dekkend ondersteuning kunnen bieden bij de thuisadministratie. Om uiteindelijk voor iedereen die dat wil hulp te bieden bij de administratie en het uit de schulden blijven of komen. Samen bieden we onder andere goede kwaliteit van kennisdeling en trainingen zodat we het werk met deskundige vrijwilligers kunnen aanpakken.

Het belangrijkste wat ons als de AVS te doen staat is lokaal en landelijk blijvend verbinding maken. Zo kunnen wij met vrijwillige inzet het schuldhulpnetwerk met impact versterken en de hulpvrager zo goed mogelijk ondersteunen met de thuisadministratie en het preventief de schulden te lijf gaan."

Kijk voor meer informatie over de organisatie op humanitas.nl

Scroll naar boven