Spring naar content

Interview | Regiocoördinator Mariëlle Oost |Leger des Heils

Al ruim vijf jaar is Mariëlle Oost betrokken bij de landelijke schuldhulppreventie en toeleiding van het Leger des Heils (LdH). Zo was ze al betrokken bij de Pilot Verduurzaming SHV, de samenwerking waaruit de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp is ontstaan. Als een van de vier regiocoördinatoren is ze aanspreekpunt/verantwoordelijk voor de regio Noord-Nederland. Mariëlle vat haar werk zelf samen met ‘vinden, verbinden, netwerken en werven van vrijwilligers’.

Het verhaal achter de broek
Ze leerde veel van Leger des Heils majoor Sjaak van Hese. Zijn rake motto ‘wat is het verhaal achter de broek?’ Waarom komen mensen bij het Leger des Heils een broek kopen? Van Hese liet haar zien hoe belangrijk het is om oog te hebben voor de mens achter de hulpvraag. Wat het Leger des Heils typeert is ‘niet alleen praktische hulp geven, maar ook oog hebben voor de vraag die erachter kan zitten’. In Emmen begon Mariëlle als Maatje en spreekuurhouder. Als Maatje leerde ze dat veel van het werk in de preventie vraagt om kennis, tact en zorgvuldigheid. Het is belangrijk om goede vrijwilligers te hebben, de kwaliteit is belangrijk. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen kwaliteit, samen vormen ze een geheel.

Mariëlle Oost

Bewust maken
In haar rol als regiocoördinator maakt Mariëlle de verschillende locaties graag bewust van de vindplaats die ze zijn voor hulpvragers: ‘Vraag je af waarom mensen bij ons over de vloer komen,‘ houdt Mariëlle voor aan de vrijwilligers. ‘Het is goed als locaties zich bewust worden van hun eigen rol. Niet zeggen: Dat doen anderen al. Nee, ze komen bij ons, dus vraag je af: ‘Wat kunnen wij ermee doen?”

De missie van het Leger des Heils is heel breed, stelt Mariëlle:

‘Wij zijn voor mensen die geen helper hebben. Ongeacht hun achtergrond, religie, afkomst. Het is belangrijk dat mensen zich welkom voelen, dat er vertrouwen is of mag ontstaan. Wij zijn laagdrempelig. Je deelt bijvoorbeeld voedselpakketten uit, maar als er vertrouwen is, delen mensen hun verhaal en vertellen. Het is belangrijk dat onze vrijwilligers het oppakken, doorvragen: wat kan ik verder doen, voor jou betekenen?

In Noord-Nederland is Mariëlle betrokken bij de verschillende projecten die de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp uitvoert op de locaties Hoogeveen, Groningen, Emmen en Oldambt. Vanuit haar jarenlange ervaring ziet ze duidelijk hoe de verschillende organisaties elkaar aanvullen, doordat ze elk hun eigen ingangen hebben. Het Leger des Heils biedt op vele leefgebieden ondersteuning aan mensen, vanuit diverse vindplaatsen. Denk aan kledingwinkel, dagopvang, kerk, Bij Bosshardt. Humanitas en SchuldHulpMaatje hebben weer een andere insteek, zo versterk je elkaar.

Terugblik afgelopen jaren
Als ze terugkijkt op de afgelopen jaren, is Mariëlle trots op het succes dat al bereikt is, trots op hoe het Leger des Heils is gegroeid in deze rol. Schuldhulppreventie wordt nu ingebed in de organisatie, locaties worden uitgebreid, het netwerk en lokaal doorverwijzen krijgt nu meer vorm. Mariëlle vertelt als voorbeeld hoe vijf jaar geleden in Oldambt het echt nog pionieren was:

‘Het was weleens moeizaam, om vrijwilligers te vinden, een spreekuur en het maatjeswerk op te zetten. Maar er was ook goed contact met de lokale voedselbank, en al vanaf de start met SchuldHulpMaatje Oldambt. En de komst van Humanitas in de samenwerking betekende verduurzaming.

Mariëlle noemt dat mooie ontwikkelingen. Het gaat om verschillende organisaties, die prima samenwerken met behoud van hun eigen identiteit en aanpak. Inmiddels doen ze ook samen aan triage. In het belang van de hulpvrager wordt samen bekeken naar welke organisatie deze het beste kan worden doorverwezen. Het gaat tenslotte om organisaties met allemaal hetzelfde doel en dezelfde stip op de horizon. Die samenwerking is hoopvol, ook voor andere locaties. De plannen kunnen wel landelijk bedacht worden, maar het moet lokaal worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat de plannen goed wordt uitgerold op de werkvloer en de vrijwilligers begrijpen hoe ze samen de hulpvragers sneller en beter van dienst kunnen zijn.

Werken in de coronatijd
Mariëlle noemt dat alle locaties van het Leger des Heils zijn gesloten in de coronatijd. Maar de mensen hebben alleen maar meer hulp nodig. Om toch in contact te komen, hebben ze flyers uitgedeeld met de vraag: ‘Heb je hulp nodig? Je bent welkom bij…’ De flyer is voorzien van contactgegevens. Mariëlle vertelt:

‘Er komen al meldingen binnen van mensen met financiële problemen, maar ik denk dat we deze periode kunnen omschrijven als ‘stilte voor de storm’. Mensen bellen met vragen over huisvesting en willen graag hun verhaal kwijt. Ze zitten in onzekerheid: waar kan ik straks terecht als er echt problemen ontstaan? Nu onlangs het vakantiegeld is uitbetaald, kunnen ze het nog even volhouden.

Op andere locaties komen er toch mensen binnen, voor praatje en met vragen en is er een gezamenlijke telefoonnummer beschikbaar. Per regio verschillende mogelijkheden van bereikbaar zijn voor de mensen om zo toch in contact te blijven. Nu gaan zo langzamerhand de locaties weer open. Mariëlle ziet ernaar uit om weer aan de slag te kunnen!

Scroll naar boven