Spring naar content

Leger des Heils

Wat doet het Leger des Heils?

Op iedere daartoe geschikte plaats, tijd en wijze zal het Leger des Heils in de ontmoeting met de medemens het evangelie van Jezus Christus in woord en daad uitdragen. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de maatschappelijke noden en behoeften en trachten daarin te voorzien, hetzij vanuit de eigen organisatie, hetzij door anderen.

Als partner van de Alliantie richten we ons op mensen die in (verscholen) armoede leven en/of schulden. Deze mensen ontmoeten wij in onze buurtgerichte locaties onder andere tijdens onze laagdrempelige activiteiten/ontmoetingen. Daarmee zijn wij een vindplaats van mensen, die hulp en ondersteuning nodig hebben, ook op het terrein van schuldenproblematiek.

Interne coördinator | Johan Nieuwenhuis
Johan Nieuwenhuis is binnen het programmateam van de Alliantie de interne coördinator namens het Leger des Heils. Hij licht toe:

"Het meewerken aan de uitvoering van het Masterplan, stelt mij, samen met de alliantiepartners, in staat om mensen die wij ontmoeten op onze locaties meer adequaat te ondersteunen.

De doelstelling dat we met de Alliantie meer mensen, sneller en beter willen ondersteunen door toeleiding naar het juiste hulpverleningsloket is het belangrijkste dat we met elkaar willen bereiken. Samen zijn we één!"

Kijk voor meer informatie over de organisatie op LegerdesHeils.nl.

Afbeelding1
Scroll naar boven