Spring naar content

AVS-partners Limburg verdiepen hun lokale samenwerking

De eerste kennismaking van de Limburgse AVS-partners in februari kreeg begin mei een vervolg. Het IOT organiseerde in Venlo een informatiebijeenkomst voor de Turks-Nederlandse Gemeenschap over schuldhulp. IOT verzorgde de bijeenkomst samen met alliantiepartners Leger des Heils en Humanitas. Vanwege de coronabeperkingen was gekozen voor een hybride vorm: een deel van de groep kwam bijeen in een zaal, anderen deden digitaal mee.

IOT-ambassadeur Arzu Ozalp startte met de betekenis en het belang van het onderwerp ‘Schuldhulp’.

Cees Bontekoe (Leger des Heils) en Paul Titulaer (Humanitas) gaven informatie over de activiteiten van hun organisaties en gingen in gesprek met de deelnemers over hun vragen rond financiële problemen en schulden. Deelnemers vertelden dat veel informatie nieuw voor hen is. De heersende gedachte is dat je alleen terecht kunt bij de gemeente voor zaken als schuldhulp. De wetenschap dat ze niet alleen staan geeft al lucht: er zijn diverse organisaties die kunnen helpen bij financiële vragen, sommige met inzet van vrijwilligers.

De deelnemers onderstreepten dat ze het nuttig vinden dat dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd. Verder gaven ze aan dat de informatie die ze kregen tijdens deze bijeenkomst óók nuttig is voor mensen om hen heen: familie, vrienden en anderen uit de gemeenschap.

Een ander onderwerp dat werd besproken is het belang van vrijwilligerswerk, juist op het gebied van schuldhulpverlening, armoede en eenzaamheid. Vrijwilligers die zelf afkomstig zijn uit de, in dit geval, Turks-Nederlandse gemeenschap kunnen bij uitstek een brug slaan tussen de gemeenschap en organisaties die hulp bieden bij thuisadministratie of schulden.

Inmiddels is een deelnemer gestart als vrijwilliger bij een van de alliantiepartners. Er zijn nog meer geïnteresseerden. Na afloop van de bijeenkomst voerde de ambassadeur nog een aantal een-op-een gesprekken met potentiële hulpvragers.

De algemene conclusie was dat het een productieve en geslaagde bijeenkomst was. De alliantiepartners hebben de intentie om deze lokale samenwerking te verdiepen.

Scroll naar boven