Spring naar content

Best practice AVS en Oldambt: “Samenwerken vergroot efficiëntie in schuldhulpverlening”

Interview | Rudy Boers | Bestuurslid Humanitas Oldambt

Rudy Boers is sinds een jaar actief als bestuurslid van Humanitas Oldambt. Hij is contactpersoon voor de vrijwilligers van de Formulierenbrigade. “We helpen mensen met het digitaal aanvragen van uitkeringen of allerlei formulieren die ingevuld moeten worden,” licht Boers toe.

“Vanuit deze taak hebben we ook contact met ‘collega-organisaties’ in Oldambt. Zij houden zich ook bezig met vrijwillige schuldhulpverlening. Dat zijn onder andere het Leger des Heils, stichting Azzur die mensen toeleidt naar de voedselbank en SchuldHulpMaatje. Met deze organisaties werken we vrij intensief samen, zodat we de dienstverlening aan hulpvragers op een goede manier kunnen afstemmen,” vertelt Boers.

Afstemming Een voorbeeld van de lokale samenwerking is het triage-overleg. Samen bekijken de organisaties door welke organisatie een hulpvrager het beste kan worden geholpen. Zo wordt voorkomen dat een hulpvrager van het ene naar het andere loket moet gaan. Daarnaast werken de partijen in Oldambt intensief samen met de lokale welzijnsorganisatie.

Deze manier van samenwerking bevalt Boers goed: “Het moet ook klikken tussen de mensen die deelnemen aan het triage-overleg. Vorig jaar hebben we een intentieverklaring getekend met de besturen van de organisaties, waardoor de besturen elkaar vaker tegenkomen. We hebben een pilot vanuit de landelijke samenwerking, om te kijken hoe we deze samenwerking nog intensiever kunnen organiseren.”

Boers vindt samenwerken cruciaal, om zo te voorkomen dat je dingen dubbel doet. Er zijn meerdere organisaties die zich bezighouden met schuldhulpverlening en juist daarom is het goed om met elkaar samen te werken.

“Daarbij hebben we allemaal te maken met minder subsidie en dit staat onder grote druk. Je moet dus efficiënt zijn in je dienstverlening. Ik denk dat dit door een samenwerking kan,” vult hij aan.

Armoede Oldambt heeft een geschiedenis van armoede en behoort tot de gemeenten met aanzienlijke financiële tekorten. De samenwerkende organisaties ontvangen subsidie, maar er is weinig te besteden. Efficiëntie en effectiviteit zijn daarom extra belangrijk. Ze maken richting de gemeente duidelijk dat het overheidsgeld niet wordt verspild.

“Juist met deze samenwerking kunnen we laten zien dat we het niet voor de eigen achterban doen, maar voor de totale bevolking van Oldambt,” vertelt Boers.

‘Niet samenwerken’ in Oldambt zou verspilde energie zijn.

“Dat is natuurlijk ieder voor zich, maar elke organisatie biedt een andersoortige hulpverlening aan,” zegt Boers. “Het is belangrijk dat je van elkaar weet welke hulpverlening je kunt aanreiken. Hierin vul je elkaar juist goed aan.”

Geldloket Samenwerking vraagt om veel afstemming. Een vorm van dienstverlening die gezamenlijk ontwikkeld wordt in Oldambt, is het Geldloket. De gemeente heeft de samenwerkende organisaties als subsidievoorwaarde meegegeven gezamenlijk een Geldloket op te zetten.

Boers vertelt daarover: “Het is bedoeld voor mensen die in de financiële problemen terechtkomen. Zij moeten bij één loket terecht kunnen. Achter dat loket zitten allerlei organisaties zoals wij, die de cliënt op de beste manier kunnen helpen. Hierin zitten wij niet alleen als vrijwillige schuldhulporganisaties, maar ook het professionele welzijnswerk en organisaties als de volkskredietbank en de gemeente spelen hierin een rol.”

Met dit loket willen de organisaties voorkomen dat hulpvragers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

“Maar we moeten ook van elkaar leren,” vult Boers aan. “Vrijwilligers van andere organisaties hebben misschien andere bagage dan wij. Vrijwilligers moeten daarom zeker met elkaar in contact komen, om van elkaar te leren.”

Op deze manier kan de vrijwillige schuldhulpverlening op een kwalitatief hoog niveau worden gehouden. Hulpvragers worden geholpen door mensen met kennis en ervaring. Pilot In Oldambt doen ze mee met een landelijke pilot van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Boers vertelt dat de samenwerking van vrijwillige schuldhulpverlening landelijk is ingezet door een aantal organisaties, waaronder Humanitas, SchuldHulpMaatje, Leger des Heils, met de bedoeling de lokale samenwerking naar een professioneler niveau te tillen.

Boers licht toe: “Wij hebben ons hiervoor aangemeld. De landelijke ondersteuners helpen de samenwerkende partijen met alles wat je tegenkomt en hoe je op een goede manier kunt samenwerken; hoe je de samenwerking vormgeeft. Daarnaast brengen ze ervaringen van andere gemeenten in, zodat wij hiervan kunnen leren en anderen weer van ons.”

Op dit moment zijn ze met de gemeente Oldambt en welzijnsorganisaties in gesprek over het vormgeven van het Geldloket. Boers verwacht dat er nog wel meer initiatieven worden opgepakt vanuit de samenwerking met Azzur, het Leger des Heils en SchuldHulpMaatje.

‘Niet alleen de mooie kant laten zien’ Voor partijen die aan de start staan van een samenwerking wil Boers het volgende meegeven:

“Je moet het samen willen. Je moet je niet gedwongen voelen om samen te werken. Het moet een drive zijn vanuit je eigen bestuur of eigen omgeving, om samen te werken met andere partijen. Daar begint het mee.”

Kennismaken en verschillende sessies hieraan besteden, is volgens Boers een belangrijke fase: “je wilt van elkaar weten wie je bent, waarom je het werk doet, waar een organisatie tegenaan loopt.” Boers legt de nadruk op het feit dat je niet alleen de mooie kant moet laten zien, maar ook moet kunnen zeggen dat er weleens iets misgaat binnen de organisatie. Je moet geen schroom hebben om dat aan te geven:

“Het is een proces, dat heeft tijd en vertrouwen nodig. Gun het de tijd en zet dan samen de handtekening op de samenwerking voort te zetten.”

Met enige regelmaat is er een gezamenlijk overleg met verschillende partijen. Boers raadt aan om met z’n tweeën naar zo’n overleg te gaan. “Je zit in een samenwerkingsverband en soms heb je twijfels of vragen, dat kun je dan met elkaar afstemmen.” Ook geeft Boers als tip mee om de achterban mee te nemen in de ontwikkelingen die er zijn. En niet alleen delen wat geweldig gaat, maar ook de twijfels, daarover moeten partijen open zijn. Boers benadrukt dat je je in een samenwerking echt moet realiseren dat het niet altijd fantastisch gaat:

“Er gaat altijd wel iets mis. Je vergeet iets, je bent het niet met elkaar eens. Daarom moet je met elkaar een sfeer creëren waarin je het recht kunt zetten.”

Samenwerking in de praktijk Hoe wordt er nu samengewerkt in Oldambt?

“Er kwam een jonge vrouw bij Humanitas, ze had financiële problemen. De vrijwilliger die intake deed, begreep al snel dat er meer aan de hand was. Psychische problemen speelden ook een rol. Hulp hiervoor konden wij niet bieden. Maar we wisten dat het Leger des Heils daarmee ervaring heeft. Het Leger des Heils bood de vrouw een vorm van stage, waardoor ze een dagstructuur kreeg. Een prachtig voorbeeld waarin je kunt zien hoe een andere organisatie haar beter kon helpen op dat gebied,” vertelt Boers enthousiast. “Waar het allemaal om draait? Een hulpvrager komt met een probleem en soms komt tijdens het gesprek een achterliggend probleem op tafel. Als je de hulpvrager dan kunt helpen door een duidelijk hulpaanbod aan te reiken bij een van de andere organisaties: dat is samenwerken!”

Wil je meer informatie over samenwerken met Alliantie Vrijwillige Schuldhulp? Neem dan hier contact met ons op.

 

Scroll naar boven