Spring naar content

Nathalie de Bok | “Wij willen de kwaliteit van vrijwilligers garanderen”

AVS wil graag dat de kwaliteit van vrijwilligers in de schuldhulp altijd goed en van hetzelfde minimale niveau is. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de vrijwilligers in alle gevallen hetzelfde is. Dat is niet alleen prettig voor de hulpvragers, ook externe partijen weten nu wat ze van AVS als partner kunnen verwachten.

Projectcoördinator Nathalie de Bok vertelt hierover: “Aan mij de taak om te zorgen voor een mooi en volledig document voor AVS, waardoor deze minimale kwaliteit van de vrijwilligers gegarandeerd wordt. In eerste instantie heb ik bij alle alliantiepartners geïnventariseerd welke kwaliteitseisen zij zelf stellen en hoe ze dit op papier hebben gezet. Dat leverde een hoop informatie op, die ik vervolgens naast elkaar heb gelegd om daaruit een gemene deler te halen. Uit dit onderzoek bleek al dat de alliantiepartners allemaal zeer serieus met kwaliteit bezig zijn en dat ze hieraan veel tijd en aandacht besteden. Dat maakte mijn werk een stuk eenvoudiger, ik kon uitgaan van wat er allemaal al was.”

Nathalie de Bok, projectcoördinator AVS

Na dit proces heeft de Werkgroep Kwaliteit vastgesteld welke eisen ze voor AVS wilden vastleggen. Uiteindelijk is hier een gezamenlijke gedragscodenormering uitgekomen. Nathalie legt uit dat met de gedragscodenormering AVS een sterk middel in handen heeft. Hiermee laat AVS zien dat zij de kwaliteit van de vrijwilliger belangrijk vindt en er alles aan doet om deze kwaliteit hoog te houden. Als op nieuwe locaties in het land samenwerkingsvormen ontstaan, kan er gebruik worden gemaakt van deze documenten. Dit bespaart tijd, want je  hoeft niet ieder keer opnieuw te laten zien dat AVS een serieuze en betrouwbare partner is.

Als we Nathalie vragen wat ze hoopt voor de toekomst, antwoordt ze: “Ik hoop dat in de komende tijd zal blijken dat al dit werk door de Werkgroep echt van meerwaarde is en dat steeds meer (externe) partijen weten wat AVS is, wat AVS doet en welke kwaliteit AVS garandeert!”

Scroll naar boven