Spring naar content

Nieuwe E-learning | Ondersteunen van flexwerkers

Veel flexwerkers hebben financiële vragen of problemen. Zo’n 20 procent van de mensen met een flexibel contract heeft volgens de Algemene Rekenkamer geen enkele buffer om inkomensverlies op te vangen. Dat leidt al snel tot betalingsproblemen. Corona speelde daarbij een negatieve rol. 

Maatjes en vrijwilligers Thuisadministratie die mensen ondersteunen bij hun financiële vragen, komen mogelijk meer flexwerkhulpvragers tegen die problemen ondervinden. Denk aan mensen met een oproepcontract, payrollers en uitzendkrachten die problemen ondervinden als gevolg van hun wisselende inkomsten.  

De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp heeft daarom de gratis e-learning ‘Ondersteunen van flexwerkers’ ontwikkeld. De training geeft inzicht in de doelgroep en de specifieke vragen waar zij tegenaan lopen. Je leert de specifieke problemen herkennen waarmee een flexwerker te maken kan hebben en hoe je de hulpvrager hierbij ondersteunt. Welke type contracten zijn er allemaal en hoe verschillen ze van elkaar?   

De e-learning start met een leuke begin- en eindtest. Eén antwoord haal je al uit deze tekst. 

E-learning ondersteunen van flexwerkers

Scroll naar boven