Spring naar content

Over de Alliantie

Het doel van de Alliantie

Het verbeteren van de samenwerking, bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties op het gebied van (schuld)preventie, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen met (dreigende) schulden beter en sneller worden geholpen.

Wat doet de Alliantie?

De Alliantie richt zich op:

  1. ontbrekende schakels: locaties waar vrijwilligersorganisaties nog niet actief zijn en/of waar doelgroepen onvoldoende worden bereikt;
  2. samenwerking op lokaal niveau tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties;
  3. samenwerking op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening;
  4. samenwerking op het gebied van ICT, voor betere administratie en inzichten, om effectievere hulp te kunnen bieden.

Wie zijn wij?

De zes alliantiepartners hebben elk een interne coördinator aangesteld - de schakel tussen de Alliantie en de desbetreffende alliantiepartner.
De interne coördinatoren vormen samen het programmateam, dat in afstemming op het bestuur, de plannen ontwikkelt en uitvoert.

Algemeen bestuur

Elk van de zes partners is vertegenwoordigd in het bestuur. Samen met de Intern Coördinatoren vormen zij het programmateam. Hieronder lees je hun drijfveren en achtergronden.

De kracht van de Alliantie is dat de partnerorganisaties het belang inzien van goede ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van financiële problemen.

Iedere alliantiepartner werkt vanuit een eigen visie, waarden, cultuur, netwerk en doelgroep-aanpak.

Bestuur

Tamara Madern

Tamara Madern
Voorzitter

Tamara Madern

"Ik ben bestuursvoorzitter bij de AVS. Daarnaast vertegenwoordig ik ook binnen het bestuur van de AVS de LSTA. Bij de LSTA ben ik ook bestuurslid.

Door mij in te zetten als bestuurslid bij de AVS wil ik graag bijdragen aan het verminderen van schuldenproblematiek. De AVS kan als stichting denk ik echt een bijdrage leveren door de samenwerking tussen alle individuele organisaties te intensiveren. Ik geloof heel sterk in het bij elkaar brengen van kennis om sociale problemen te kunnen aanpakken. Door bestuurslid te zijn hoop ik mij in te kunnen zetten voor die verbinding.

Het belangrijkste wat wij als alliantie zouden moeten bereiken is meer dan de som der delen. We moeten elkaars krachten leren kennen en daar gebruik van maken, zodat we meer mensen kunnen helpen en ondersteunen."
bestuur foto

Hans Den Hertog
Secretaris

Hans Den Hertog

"Ik ben secretaris bij de AVS. Binnen het bestuur van de AVS vertegenwoordig ik de landelijke vereniging Humanitas. Bij Humanitas ben ik ook bestuurslid van de afdeling Leeuwarden met o.m. de portefeuille Thuisadministratie.

Door mij in te zetten als bestuurslid bij de AVS wil ik bijdragen aan het verminderen van armoede en schuldenproblematiek. De AVS kan als stichting sterk bijdragen aan het optimaliseren van de samenwerking van individuele organisaties, landelijk en juist ook lokaal. Alleen ga je vaak sneller, maar samen kom je verder. Zo komt de hulp- en dienstverlening op een hoger plan, wordt verspilling van mensen en middelen tegengegaan. En dat is in het belang van burgers die ondersteuning behoeven.

Armoede & Schulden zijn zowel het gevolg als de oorzaak van belemmeringen op tal van levensgebieden, zoals gezondheid, welbevinden, werk, opvoeding, relaties, ontwikkeling. En soms zijn ze gevolg van gewoon pech. De Alliantie zet zich wat mij betreft krachtig in om op een systemische wijze dit vraagstuk aan te pakken, zodat we effectiever en duurzamer meer mensen kunnen helpen en ondersteunen."
Jeroen Hoogteijling

Jeroen Hoogteijling
Penningmeester

Jeroen Hoogteijling

Informatie volgt
said-bouddouft

Said Bouddouft
2e voorzitter

Said Bouddouft

"Binnen de alliantie ben ik bestuurslid.

Ik ben voorgedragen door het SMN voor deze bestuursfunctie. Het SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders) zet zich sinds jaar en dag in voor de kwetsbaren in onze samenleving. De samenwerking van het SMN met andere alliantiepartners is noodzakelijk en levert meer resultaten in de strijd tegen armoede en schulden. Ik zie samen met mijn collega-bestuursleden erop toe dat we ons in deze samenwerking blijven richten op de belangen van alle hulpbehoevenden in onze samenleving en dat de schuldhulpverlening en vrijwilligersorganisaties laagdrempeliger en toegankelijker worden.

Niet alle hulpbehoevenden lukt het om de hulpvraag te stellen. Ook is de sociale kaart voor veel mensen onbekend waardoor ze niet in staat zijn de schuldhulpverlening of vrijwilligersorganisaties te vinden. Met AVS zorgen we voor betere (vroeg)signalering van de hulpvragers en betere toeleiding naar formele en informele hulporganisaties. Daarnaast draagt de samenwerking bij aan de kwaliteit en reikwijdte van de dienstverlening. Zo wordt de schuldhulpverlening toegankelijker voor de mensen die het hardst nodig hebben."
Bestuurslid

Peter Rijsdijk
2e secretaris

Peter Rijsdijk

"Binnen de alliantie ben ik bestuurslid en aanspreekpunt namens het bestuur voor de directeur-programmamanager.

Een mens is geboren om vrij te zijn; ook financiële vrijheid is belangrijk daarbij. Mensen zonder helper hebben ook hulp nodig, want er is altijd Hoop!

Het belangrijkste wat wij als alliantie zouden moeten bereiken is zorgen dat vrijwilligers in de schuldhulpverlening die rol krijgen die ze verdienen; Dat betekent unieke organisaties binnen de Allianties zó ondersteunen, dat zij hun werk nog beter kunnen doen!"
Oktay Unlu

Oktay Ünlü
2e penningmeester

Oktay Ünlü

"Ik vervul de rol van de tweede penningmeester.

AVS is een bijzondere samenstelling met diverse organisaties die ongelofelijk veel kennis hebben over schuldhulpverlening. Er zitten grote groepen mensen in de schulden, wij kunnen door inzet van AVS hen ondersteunen, zodat ze een beter toekomstperspectief hebben. Ook ben ik ongelooflijk blij dat ik onderdeel mag zijn van het bestuur van AVS, namens IOT.

In de ideale wereld zou niemand in armoede moeten leven, maar helaas is de maatschappij niet zo ingesteld dat iedereen dezelfde kansen heeft. Momenteel is het zeer belangrijk dat we mensen ondersteunen, zodat ze uit de schulden komen en een beter toekomstperspectief zullen hebben."

Intern Coördinatoren

Tamer Strietman - Humanitas

Tamar Strietman
Humanitas

Ahmet Azdural

Ahmet Azdural
Inspraakorgaan Turken in Nederland

hille-scaled

Hille Hoogland
Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie

Afbeelding1

Johan Nieuwenhuis
Leger des Heils

IMG_1836

Habib el Kaddouri
Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

IMG-20171001-WA0037__281_29

Carla van der Vlist
SchuldHulpMaatje

Alliantiepartners

Humanitas

Inspraakorgaan
Turken in Nederland

Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie

Leger des Heils

Samenwerkingsverband
Marokkaanse Nederlanders

SchuldHulpMaatje

Locaties

Op de kaart hieronder zie je in welke plaatsen de Alliantie actief is.
Klik op de blauwe plaatsen en bekijk welke projecten lokaal worden uitgevoerd door de alliantiepartners.

Scroll naar boven