Spring naar content

Over de Alliantie

Het doel van de Alliantie

Het verbeteren van de samenwerking, bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties op het gebied van (schuld)preventie, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen met (dreigende) schulden beter en sneller worden geholpen.

Wat doet de Alliantie?

AVS richt zich op

Toeleiding nieuwe doelgroepen

AVS wil werken aan het verminderen van de schuldenproblematiek in de Caribisch-, Turks- en
Marokkaans-Nederlandse gemeenschappen, door voorlichting te geven en hulpvragers toe te leiden.

Lokale samenwerking

In verschillende gemeenten faciliteert AVS de lokale samenwerking tussen vrijwilligers-organisaties, beroepsorganisaties en gemeenten om zo de kwaliteit ervan te optimaliseren.
In deze sterke samenwerkingen wordt de toegevoegde waarde van vrijwilligers bij schuldhulp erkend en ingezet.

Wie zijn wij?

De zeven alliantiepartners hebben elk een Intern Coördinator aangesteld - schakel tussen de Alliantie en de alliantiepartner.
De intern coördinatoren vormen samen het programmateam dat - in afstemming met het bestuur - de plannen ontwikkelt en uitvoert, samen met de projectmanager en de programmasecretaris.

Algemeen bestuur

Elk van de zeven partners is vertegenwoordigd in het bestuur. Samen met de Intern Coördinatoren vormen zij het programmateam. Hieronder lees je hun drijfveren en achtergronden.

De kracht van de Alliantie is dat de partnerorganisaties het belang inzien van goede ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van financiële problemen.

Iedere alliantiepartner werkt vanuit een eigen visie, waarden, cultuur, netwerk en doelgroep-aanpak.

Bestuur

MicrosoftTeams-image-removebg-preview

Leo Wijnbelt
Voorzitter

Leo Wijnbelt

'Het is ontzettend ingrijpend als je in financiële onzekerheid leeft. Het zorgt voor schaamte, verdriet, angst en uitzichtloosheid én het treft honderdduizenden gezinnen in ons land. Veel organisaties en burgers zetten zich al in om deze gezinnen te ondersteunen. De ervaring heeft mij geleerd dat echt verschil kan worden gemaakt in de combinatie van samenwerkende organisaties en intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers. Mijn droom is dan ook de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van organisaties met deskundige vrijwilligers om financiële onzekerheid waar mogelijk te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Samen met de andere bestuursleden van AVS wil ik me daarvoor sterk maken.'
Bestuurslid

Peter Rijsdijk
Secretaris

Peter Rijsdijk

"Ik ben secretaris bij de AVS. Binnen het bestuur van de AVS vertegenwoordig ik de landelijke vereniging SchuldHulpmaatje.

Een mens is geboren om vrij te zijn; ook financiële vrijheid is belangrijk daarbij. Mensen zonder helper hebben ook hulp nodig, want er is altijd Hoop! Het belangrijkste wat wij als alliantie zouden moeten bereiken is zorgen dat vrijwilligers in de schuldhulpverlening die rol krijgen die ze verdienen; Dat betekent unieke organisaties binnen de Allianties zó ondersteunen, dat zij hun werk nog beter kunnen doen!"
Dennis Maliepaard - blauw (1)

Dennis Maliepaard
Penningmeester

Dennis Maliepaard

"Ik ben penningmeester bij de AVS en vertegenwoordig binnen het bestuur het Leger des Heils. Armoede en schulden is een belangrijke oorzaak voor aanvullende problemen, zowel mentaal als fysiek. In mijn rol als bestuurslid bij de AVS wil ik bijdragen aan het verlagen van armoede en het verminderen van de schuldenproblematiek in Nederland. Ik zie ernaaruit dat we met de AVS bijdragen aan een landelijk netwerk, waardoor in iedere Nederlandse gemeente vrijwillige schuldhulp beschikbaar is. Juist door inzet van vrijwilligers is het mogelijk om in korte tijd snel en gedegen hulp te bieden op een voor de overheid goedkope manier."
Jerzy_AVS_rond-150x150

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

"Als bestuurder van Humanitas binnen de AVS sta ik voor de overtuiging dat iedereen, zonder oordeel, steun verdient als het even niet zelf lukt.

Mijn motivatie als bestuurslid komt voort uit mijn passie voor het positief veranderen van levens door vrijwilligerswerk en schuldhulpverlening. Met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp streven we ernaar een samenleving te creëren waar niemand alleen staat in de strijd tegen schulden. Samenwerking, kennisdeling en innovatieve aanpakken zijn cruciaal om effectieve ondersteuning en preventie te bieden, zodat financiële problemen niet langer levens ontwrichten.

Van dichtbij heb ik zelf meegemaakt hoeveel impact dat maakt op mensenlevens en daarmee de samenleving."
said-bouddouft

Said Bouddouft

Said Bouddouft

"Binnen de alliantie ben ik bestuurslid.

Ik ben voorgedragen door het SMN voor deze bestuursfunctie. Het SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders) zet zich sinds jaar en dag in voor de kwetsbaren in onze samenleving. De samenwerking van het SMN met andere alliantiepartners is noodzakelijk en levert meer resultaten in de strijd tegen armoede en schulden. Ik zie samen met mijn collega-bestuursleden erop toe dat we ons in deze samenwerking blijven richten op de belangen van alle hulpbehoevenden in onze samenleving en dat de schuldhulpverlening en vrijwilligersorganisaties laagdrempeliger en toegankelijker worden.

Niet alle hulpbehoevenden lukt het om de hulpvraag te stellen. Ook is de sociale kaart voor veel mensen onbekend waardoor ze niet in staat zijn de schuldhulpverlening of vrijwilligersorganisaties te vinden. Met AVS zorgen we voor betere (vroeg)signalering van de hulpvragers en betere toeleiding naar formele en informele hulporganisaties. Daarnaast draagt de samenwerking bij aan de kwaliteit en reikwijdte van de dienstverlening. Zo wordt de schuldhulpverlening toegankelijker voor de mensen die het hardst nodig hebben."
Martin_AVS_rond

Martin Suithoff

Martin Suithoff

"Ik ben bestuurslid bij de AVS. Daarnaast vertegenwoordig ik ook binnen het bestuur van de AVS de LSTA. Bij de LSTA ben ik ook bestuurslid. Dit doe ik op vrijwillige basis. In mijn dagelijks leven werk ik bij de Nederlandse Schuldhulproute als bestuurder, en ben ik daarnaast actief als directeur bij Stichting Voor Elkaar Zwolle.

Door mij in te zetten als bestuurslid bij de AVS wil ik graag bijdragen aan het verminderen van schuldenproblematiek. De AVS kan als stichting denk ik echt een bijdrage leveren door de samenwerking tussen alle individuele organisaties te intensiveren. Ik geloof heel sterk in het bij elkaar brengen van kennis om sociale problemen te kunnen aanpakken. Door bestuurslid te zijn hoop ik mij in te kunnen zetten voor die verbinding

Door de inzet van vrijwilligers kunnen we echt het verschil maken voor onze medemens. We leven in een complexe samenleving waarin alles niet zo maakbaar is dan we vanaf een afstandje doen denken. Als je dan van dichtbij mag meemaken wat een vrijwilliger voor een ander kan betekenen, kun je dat alleen maar waarderen. Daar zet ik me graag voor in."
4d45494d-52ce-4d49-86eb-5dd3be8f524d

Zeynep Cimtay

Zeynep Cimtay

"Ik ben bestuurslid bij AVS, voorgedragen door IOT, waar ik tevens bestuurslid ben. Daarnaast ben ik mede-voorzitter van de Federatie van Alevitische Verenigingen Nederland.

Mijn motivatie als bestuurslid komt uit het feit dat ik graag mensen help en met name mensen die hulp nodig hebben. De schuldenproblematiek neemt nog steeds toe en met Alliantie Vrijwillige Schuldhulp kunnen we, met inzet van onze kennis en kunde, ernaar streven mensen te behoeden voor schulden, ze uit de problemen helpen halen en nazorg leveren waar dat nodig is. En daarmee mensen leren balans te creëren in hun financiële situatie. AVS vervult hier een belangrijke rol, zij verbindt organisaties met elkaar en creëert hiermee de mogelijkheid om krachten te bundelen.

Het belangrijkste om met AVS te bereiken is, gezien de toename van de economische crisis en stijgende inflatie, ervoor te zorgen dat er veel minder mensen, het liefst niemand meer, in financiële problemen komen. Naast de nodige aanpak is het ook belangrijk om emotionele ondersteuning te bieden aan mensen die schulden hebben."
Lionel_AVS_rond

Lionel Martijn

Lionel Martijn

"Ik ben bestuurslid bij de AVS. Binnen het bestuur van de AVS vertegenwoordig ik de landelijke organisatie Stichting Ocan, waar ik Directeur-Bestuurder ben. Ocan zet zich in voor de belangen en positieverbetering van Caribische Nederlanders, mensen van andere Caribische eilanden en mensen uit Latijns Amerika. Samen met de collega bestuurders van AVS zet ik mij in om ongelijkheid te bestrijden en iedereen een fatsoenlijk bestaan te bezorgen. Armoede ontstaan door welke reden dan ook maakt ongelukkig en frustreert mensen, waardoor er veel talent verloren gaat. Talent dat wij hard nodig hebben om nieuwe dragers van de samenleving klaar te stomen. Reden waarom wij ook grote voorstander zijn van preventie, immers voorkomen is beter dan genezen. Het bespreekbaar maken, agenderen en mensen mobiliseren om in actie te komen vraagt veel energie. Gebruikmakend van ieders expertise binnen AVS helpt ons om het verschil te maken voor velen die nu uitzichtloos op hulp wachten en niet aankomen waar er hulp geboden wordt."

Intern Coördinatoren

Foto Inti (bew)

Inti Schutte
Humanitas

Ahmet Azdural

Ahmet Azdural
Inspraakorgaan Turken in Nederland
(IOT)

Hans2

Hans Koning
Netwerk Thuisadministratie LSTA

Afbeelding1

Johan Nieuwenhuis
Leger des Heils

VBG_AVS_vierkant

Cynthia Ortega-Martijn
Organisatie Caribische
Nederlanders (Ocan)

IMG_1836

Habib el Kaddouri
Samenwerkingsverband
Marokkaanse Nederlanders (SMN)

IMG-20171001-WA0037__281_29

Carla van der Vlist
SchuldHulpMaatje

Landelijk bureau

image

Judith Smeele
Programmamanager

Judith Smeele

"Ik wil graag samen met de Alliantie en haar partners mensen met geldzorgen helpen en op deze manier een bijdrage leveren aan het terugdringen van de schuldenproblematiek. Het raakt mij dat in een rijk land als Nederland er zoveel mensen zijn waarbij financiële problemen een enorme impact hebben op het dagelijks leven. In de ondersteuning van deze mensen is de inzet van vrijwilligers van groot belang. Door de laagdrempelige benadering kan het verschil worden gemaakt. Ik zet daarom graag mijn energie en vaardigheden in om de krachten te bundelen met het doel meerdere mensen met financiële problemen te bereiken en te helpen. Een hechte en brede samenwerking is van belang bij het aanpakken en oplossen van deze problematiek. Ik vind het van belang dat binnen die samenwerking kernwaarden als ‘luisteren’ , ‘open houding’ en ‘respect en vertrouwen’ een vanzelfsprekendheid zijn. Naast bestendiging van bestaande samenwerkingsverbanden zie ik het als mijn uitdaging deze uit te breiden. Verder vind ik het van belang dat de continuïteit van de Alliantie en waar zij voor staat wordt geborgd. Zo kunnen wij de handen blijvend ineen slaan!"
Foto Els

Els Veurink
Programmasecretaris

Els Veurink

"Om uit te leggen wat me motiveert in mijn werk voor AVS een citaat van Nelson Mandela: “Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, maar van gerechtigheid.” Dit geeft helder de essentie weer van waarom het ten diepte gaat bij schuldhulp. Ik ben jarenlang als vrijwilliger betrokken geweest bij de Voedselbank Zuilen (Utrecht). Dan zie je iets van de nood van mensen met schulden. Met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp dragen we eraan bij dat mensen (sneller) geholpen worden en weer perspectief krijgen."

Alliantiepartners

Humanitas

Inspraakorgaan
Turken in Nederland

Netwerk Thuisadministratie LSTA

Leger des Heils

Organisatie Caribische Nederlanders

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

SchuldHulpMaatje

Locaties

Op de kaart hieronder zie je in welke plaatsen de alliantiepartners actief zijn in AVS-verband.
Klik op de blauwe plaatsen en bekijk welke projecten lokaal zijn uitgevoerd door de alliantiepartners samen.

Scroll naar boven