Spring naar content

Over de Alliantie

Het doel van de Alliantie

Het verbeteren van de samenwerking, bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties op het gebied van (schuld)preventie, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen met (dreigende) schulden beter en sneller worden geholpen.

Wat doet de Alliantie in Fase 2?

AVS richt zich op

Toeleiding nieuwe doelgroepen

AVS wil werken aan het verminderen van de schuldenproblematiek in de Caribisch-, Turks- en
Marokkaans-Nederlandse gemeenschappen, door voorlichting te geven en hulpvragers toe te leiden.

Lokale samenwerking

In verschillende gemeenten faciliteert AVS de lokale samenwerking tussen vrijwilligers-organisaties, beroepsorganisaties en gemeenten om zo de kwaliteit ervan te optimaliseren.
In deze sterke samenwerkingen wordt de toegevoegde waarde van vrijwilligers bij schuldhulp erkend en ingezet.

Wie zijn wij?

De zeven alliantiepartners hebben elk een Intern Coördinator aangesteld - schakel tussen de Alliantie en de alliantiepartner.
De intern coördinatoren vormen samen het programmateam dat - in afstemming met het bestuur - de plannen ontwikkelt en uitvoert, samen projectmanager Mart Bakker (betrokken bij Fase 2) en programmasecretaris Els Veurink-Geurtsen.

Algemeen bestuur

Elk van de zeven partners is vertegenwoordigd in het bestuur. Samen met de Intern Coördinatoren vormen zij het programmateam. Hieronder lees je hun drijfveren en achtergronden.

De kracht van de Alliantie is dat de partnerorganisaties het belang inzien van goede ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van financiële problemen.

Iedere alliantiepartner werkt vanuit een eigen visie, waarden, cultuur, netwerk en doelgroep-aanpak.

Bestuur

MicrosoftTeams-image-removebg-preview

Leo Wijnbelt
Voorzitter

Leo Wijnbelt

'Het is ontzettend ingrijpend als je in financiële onzekerheid leeft. Het zorgt voor schaamte, verdriet, angst en uitzichtloosheid én het treft honderdduizenden gezinnen in ons land. Veel organisaties en burgers zetten zich al in om deze gezinnen te ondersteunen. De ervaring heeft mij geleerd dat echt verschil kan worden gemaakt in de combinatie van samenwerkende organisaties en intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers. Mijn droom is dan ook de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van organisaties met deskundige vrijwilligers om financiële onzekerheid waar mogelijk te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Samen met de andere bestuursleden van AVS wil ik me daarvoor sterk maken.'
Bestuurslid

Peter Rijsdijk
Secretaris

Peter Rijsdijk

"Ik ben secretaris bij de AVS. Binnen het bestuur van de AVS vertegenwoordig ik de landelijke vereniging SchuldHulpmaatje.

Een mens is geboren om vrij te zijn; ook financiële vrijheid is belangrijk daarbij. Mensen zonder helper hebben ook hulp nodig, want er is altijd Hoop! Het belangrijkste wat wij als alliantie zouden moeten bereiken is zorgen dat vrijwilligers in de schuldhulpverlening die rol krijgen die ze verdienen; Dat betekent unieke organisaties binnen de Allianties zó ondersteunen, dat zij hun werk nog beter kunnen doen!"
Jeroen Hoogteijling

Jeroen Hoogteijling
Penningmeester

Jeroen Hoogteijling

Informatie volgt
Jerzy_AVS_rond-150x150

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

"Als bestuurder van Humanitas binnen de AVS sta ik voor de overtuiging dat iedereen, zonder oordeel, steun verdient als het even niet zelf lukt.

Mijn motivatie als bestuurslid komt voort uit mijn passie voor het positief veranderen van levens door vrijwilligerswerk en schuldhulpverlening. Met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp streven we ernaar een samenleving te creëren waar niemand alleen staat in de strijd tegen schulden. Samenwerking, kennisdeling en innovatieve aanpakken zijn cruciaal om effectieve ondersteuning en preventie te bieden, zodat financiële problemen niet langer levens ontwrichten.

Van dichtbij heb ik zelf meegemaakt hoeveel impact dat maakt op mensenlevens en daarmee de samenleving."
said-bouddouft

Said Bouddouft

Said Bouddouft

"Binnen de alliantie ben ik bestuurslid.

Ik ben voorgedragen door het SMN voor deze bestuursfunctie. Het SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders) zet zich sinds jaar en dag in voor de kwetsbaren in onze samenleving. De samenwerking van het SMN met andere alliantiepartners is noodzakelijk en levert meer resultaten in de strijd tegen armoede en schulden. Ik zie samen met mijn collega-bestuursleden erop toe dat we ons in deze samenwerking blijven richten op de belangen van alle hulpbehoevenden in onze samenleving en dat de schuldhulpverlening en vrijwilligersorganisaties laagdrempeliger en toegankelijker worden.

Niet alle hulpbehoevenden lukt het om de hulpvraag te stellen. Ook is de sociale kaart voor veel mensen onbekend waardoor ze niet in staat zijn de schuldhulpverlening of vrijwilligersorganisaties te vinden. Met AVS zorgen we voor betere (vroeg)signalering van de hulpvragers en betere toeleiding naar formele en informele hulporganisaties. Daarnaast draagt de samenwerking bij aan de kwaliteit en reikwijdte van de dienstverlening. Zo wordt de schuldhulpverlening toegankelijker voor de mensen die het hardst nodig hebben."
Martin_AVS_rond

Martin Suithoff

Martin Suithoff

"Ik ben bestuurslid bij de AVS. Daarnaast vertegenwoordig ik ook binnen het bestuur van de AVS de LSTA. Bij de LSTA ben ik ook bestuurslid. Dit doe ik op vrijwillige basis. In mijn dagelijks leven werk ik bij de Nederlandse Schuldhulproute als bestuurder, en ben ik daarnaast actief als directeur bij Stichting Voor Elkaar Zwolle.

Door mij in te zetten als bestuurslid bij de AVS wil ik graag bijdragen aan het verminderen van schuldenproblematiek. De AVS kan als stichting denk ik echt een bijdrage leveren door de samenwerking tussen alle individuele organisaties te intensiveren. Ik geloof heel sterk in het bij elkaar brengen van kennis om sociale problemen te kunnen aanpakken. Door bestuurslid te zijn hoop ik mij in te kunnen zetten voor die verbinding

Door de inzet van vrijwilligers kunnen we echt het verschil maken voor onze medemens. We leven in een complexe samenleving waarin alles niet zo maakbaar is dan we vanaf een afstandje doen denken. Als je dan van dichtbij mag meemaken wat een vrijwilliger voor een ander kan betekenen, kun je dat alleen maar waarderen. Daar zet ik me graag voor in."
Soner_AVS_rond

Soner Gürbulak

Soner Gürbulak

"Ik ben bestuurslid bij AVS. Daarnaast ben ik ook bestuurslid bij IOT.

Ik ben blij dat ik onderdeel mag zijn van het bestuur van AVS. In Nederland leven ongeveer een miljoen mensen in armoede en steeds meer mensen kampen met financiële problemen. De economische crises en stijgende inflatie bedreigen vooral mensen met een laag inkomen en dit aantal neemt met de dag toe. Voor kwetsbare burgers is de dagelijkse zorg om rond te komen door onvoldoende inkomsten of doordat ze te maken hebben met problematische schulden. Dit zorgt voor stress, gezondheidsproblemen, sociaal isolement en schaamte. Ik geloof in een samenleving waar mensen gelijke kansen hebben en elkaar steunen. Met het aanpakken en oplossen van financiële problemen kan alleen aangepakt worden door brede samenwerking. Integraal samenwerken met maatschappelijke organisaties maakt de aanpak veel effectiever. AVS vervult een belangrijke rol door organisaties te verbinden en krachten te bundelen."
Lionel_AVS_rond

Lionel Martijn

Lionel Martijn

"Ik ben bestuurslid bij de AVS. Binnen het bestuur van de AVS vertegenwoordig ik de landelijke organisatie Stichting Ocan, waar ik Directeur-Bestuurder ben. Ocan zet zich in voor de belangen en positieverbetering van Caribische Nederlanders, mensen van andere Caribische eilanden en mensen uit Latijns Amerika. Samen met de collega bestuurders van AVS zet ik mij in om ongelijkheid te bestrijden en iedereen een fatsoenlijk bestaan te bezorgen. Armoede ontstaan door welke reden dan ook maakt ongelukkig en frustreert mensen, waardoor er veel talent verloren gaat. Talent dat wij hard nodig hebben om nieuwe dragers van de samenleving klaar te stomen. Reden waarom wij ook grote voorstander zijn van preventie, immers voorkomen is beter dan genezen. Het bespreekbaar maken, agenderen en mensen mobiliseren om in actie te komen vraagt veel energie. Gebruikmakend van ieders expertise binnen AVS helpt ons om het verschil te maken voor velen die nu uitzichtloos op hulp wachten en niet aankomen waar er hulp geboden wordt."

Intern Coördinatoren

Foto Inti (bew)

Inti Schutte
Humanitas

Ahmet Azdural

Ahmet Azdural
Inspraakorgaan Turken in Nederland
(IOT)

Hans2

Hans Koning
Netwerk Thuisadministratie LSTA

Afbeelding1

Johan Nieuwenhuis
Leger des Heils

VBG_AVS_vierkant

Cynthia Ortega-Martijn
Organisatie Caribische
Nederlanders (Ocan)

IMG_1836

Habib el Kaddouri
Samenwerkingsverband
Marokkaanse Nederlanders (SMN)

IMG-20171001-WA0037__281_29

Carla van der Vlist
SchuldHulpMaatje

Alliantiepartners

Humanitas

Inspraakorgaan
Turken in Nederland

Netwerk Thuisadministratie LSTA

Leger des Heils

Organisatie Caribische Nederlanders

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

SchuldHulpMaatje

Locaties

Op de kaart hieronder zie je in welke plaatsen de alliantiepartners actief zijn in AVS-verband.
Klik op de blauwe plaatsen en bekijk welke projecten lokaal zijn uitgevoerd door de alliantiepartners samen.

Scroll naar boven