Spring naar content

Samenwerking in de schuldhulpverlening van essentieel belang

Beroepskrachten en vrijwilligers in de schuldhulpverlening hebben elkaar hard nodig, daarover is iedereen het wel eens.  

Tijdens de themadag, georganiseerd door Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), Schouders Eronder en de NVVK, brancheorganisatie voor financiële dienstverleners, werd het belang van een goede samenwerking centraal gezet. Maar liefst honderd beroepskrachten en vrijwilligers, allen actief in de schuldhulp, deelden ervaringen met en inzichten over de onderlinge samenwerking. Het is voor het eerst dat het gesprek hierover op zo’n grote schaal werd gevoerd.  

Arjen Baan, directeur AVS, vertelt: ‘Het is belangrijk dat alle partijen – zowel formele als informele organisaties – meedenken over de toeleiding. Hoe wordt de voorkant van de schuldhulpverlening geregeld? Dit is cruciaal om de samenwerking goed te laten verlopen’  
 
Meer weten? Laat je inspireren door de verdiepende kennistips en de opbrengsten van de themadag. Download hieronder de documenten.

Scroll naar boven