Spring naar content

Samenwerking in Gouda tussen lokale vrijwilligersorganisaties

In Gouda is ruim anderhalf jaar geleden een samenwerking gestart tussen lokale vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor mensen met geldzorgen. AVS-partners SchuldHulpMaatje, Leger des Heils, Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) hebben de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk mensen in Gouda te helpen. Ze werken onder andere samen in de lokale inloopspreekuren en bij bijeenkomsten in de moskee. Daarnaast maken ze gebruik van elkaars netwerken.


Verborgen armoede
“De schuldhulpverlening in Gouda is goed geregeld. Er zijn veel informele organisaties die zich inzetten voor mensen met geldzorgen of schulden”, vertelt Leontine Doelman, coördinator bij SchuldHulpMaatje. “Daarnaast heeft de gemeente Gouda zelf medewerkers in dienst die zich bezighouden met schuldhulpverlening en actief de samenwerking met vrijwilligersorganisaties opzoeken.”

Cobi Boeschoten, missionair werker bij het Leger des Heils, is veel in contact met de doelgroep en ziet wat armoede met mensen doet. “In bepaalde wijken, vooral onder mensen die in de kassen werken, is er veel verborgen armoede. Deze mensen hebben vaak geen vast werk en leven soms op straat.” Volgens Abdeslam Abarki, ambassadeur bij SMN, is de armoede in Gouda de afgelopen jaren verschoven: “Binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap is de situatie verbeterd door een hogere arbeidsparticipatie onder jongeren. Echter, onder nieuwe migrantengroepen, zoals Syriërs en Somaliërs, neemt de armoede toe doordat zij nieuw binnenkomen en geen financiële buffers hebben.”


Vrouwenontbijt
De samenwerking in Gouda werd gestimuleerd door de landelijke Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS), maar is vooral te danken aan de lokale wil om gezamenlijk de schuldenproblematiek aan te pakken. Er is een groot informeel netwerk in Gouda. “Buiten deze organisaties werken we samen met onder andere het sociaal team, verschillende kerken, het Rode Kruis, de voedselbank, het taalhuis, stichting ouderen en de gemeente”, vertelt Leontine.

Er zijn al meerdere samenwerkingsinitiatieven benut, waaronder het vrouwenontbijt. Deze bijeenkomsten zijn kleinschalig maar effectief. “Het vrouwenontbijt is een initiatief waarbij vrouwen tegen een kleine vergoeding samen ontbijten in de moskee. Hiermee zamelen we geld in voor de moskee en ontstaat een netwerk van vrouwen”, aldus Sultan Bas, ambassadeur bij IOT. “Bij deze bijeenkomsten komen ook gesprekken over geldzorgen naar boven. Leontine sluit dan aan om mensen te helpen met vragen over bijvoorbeeld toeslagen.”


Laagdrempelige bijeenkomsten
Naast het vrouwenontbijt werken de organisaties ook samen in de papierwinkels in de stad en bij bijeenkomsten in de moskee. De betrokken partijen komen hier samen om elkaar te ondersteunen en ideeën uit te wisselen. Leontine vertelt: “In de papierwinkels werken vrijwilligers van SchuldHulpMaatje en Humanitas samen om mensen te ondersteunen met administratieve taken en het invullen van de potjes-check.”

Gabe de Vries, coördinator Hulp bij Geldzaken bij Humanitas, voegt toe: “Niet iedereen is mobiel genoeg om naar de fysieke inlooppunten te komen. Als dit niet lukt, pakken andere organisaties de hulp op en gaan ze bij de mensen thuis langs. Zo zorgen we er samen voor dat alle hulpvragers ondersteuning krijgen.”

Bij de bijeenkomsten in de moskee komen sleutelfiguren uit de Marokkaans- en Turks-Nederlandse gemeenschappen samen met collega-organisaties en vertegenwoordigers van de gemeente. “Ook bij het inloopcentrum van het Leger des Heils vertel ik over mogelijke vindplaatsen en de rol van sleutelfiguren. Tijdens het eten komen mensen los en komen de gesprekken op gang. Dan start de verbinding”, stelt Cobi. “Dan nodigen we mensen ook uit om de potjes-check bij ons te komen doen.”


Diversiteit aan ervaringen
De meerwaarde van deze samenwerking ligt in de diversiteit aan ervaringen en informatie die gedeeld wordt. Elke organisatie heeft zijn eigen specialisme en netwerk, waardoor gezamenlijk een breder bereik en een effectievere hulpverlening mogelijk is. “Samenwerken is altijd een kracht”, vat Abdeslam samen. Gabe voegt toe: “Door het geven van gezamenlijk trainingen, waar vrijwilligers vanuit meerdere organisaties aansluiten, delen we kennis .”

“Een grote waarde voor mij is dat we samen mensen kunnen helpen”, vertelt Sultan. “Veel mensen zijn niet op de hoogte van bepaalde toeslagen. Pasgeleden sprak ik een vrouw die dacht dat ze nergens recht op had. We kwamen erachter dat ze toch recht had op toeslagen. Daar was ze zo blij mee. Dat is waarvoor we het doen.” Een van de grootste uitdagingen binnen deze samenwerking is het opbouwen van vertrouwen en het overwinnen van de drempel voor hulpvragers om bij de organisaties aan te kloppen. Dit vraagt om een lange adem en doorzettingsvermogen van de vrijwilligers en medewerkers.


Toekomstvisie
De betrokken organisaties zien de toekomst positief tegemoet. “Eén van de doelen is om de samenwerking met de Marokkaans- en Turks-Nederlandse gemeenschappen te versterken. Om er samen voor te zorgen dat we alle hulpvragers uit die gemeenschappen kunnen bereiken.” Er zijn plannen om in de nieuwe moskee een inloopspreekuur te starten en om de maatschappelijke activiteiten verder uit te breiden. Daarnaast hopen ze dat gemeente Gouda de meerwaarde van deze samenwerking erkent en ondersteunt.

De samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in Gouda is een krachtig voorbeeld van hoe lokale initiatieven en gezamenlijke inspanningen een groot verschil kunnen maken in de strijd tegen armoede en schulden.

Scroll naar boven