Spring naar content

Stichtinggegevens

ANBI-informatie

Naam
Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp -preventie en -nazorg
Stichting AVS

RSIN
860050312

KVK-nummer
74852655

Contact

Contactgegevens:
info@stichtingavs.nl

Postbus 11
3500 AA Utrecht

Doelstelling

Het samenwerken met en bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen overheid en partners op het gebied van schuldpreventie, vroegsignalering, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen beter en sneller worden geholpen bij (dreigende) schulden, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan Fase 1 (2019-2021)

Download het beleidsplan (“Masterplan landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten in schuldhulp, Fase 1")

Beleidsplan Fase 2 (2022-2023)

Download hier het beleidsplan (“Masterplan landelijk netwerk vrijwillige schuldhulp, Fase 2")

 

Bestuurssamenstelling

De stichting kent een algemeen bestuur met 7 bestuursleden, voorgedragen door de deelnemende organisaties en een onafhankelijk voorzitter. De zeven bestuursleden vanuit de alliantiepartners zijn qualitate-qua afgevaardigd (niet op persoonlijke titel maar vanuit de organisatie, die zij formeel vertegenwoordigen).

  • Voorzitter: Leo Wijnbelt
  • Secretaris: Peter Rijsdijk (SchuldHulpMaatje)
  • Penningmeester: Dennis Maliepaard (Leger des Heils)
  • Algemeen lid: Jerzy Soetekouw (Humanitas)
  • Algemeen lid: Zeynep Cimtay (IOT)
  • Algemeen lid: Martin Suithoff (LSTA)
  • Algemeen lid: Lionel Martijn (Ocan)
  • Algemeen lid: Said Bouddouft (SMN)

Beloningsbeleid

In artikel 3, lid 9 van de statuten van de stichting is de volgende bepaling opgenomen:

Bestuurders van de stichting kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Ook kunnen zij vacatiegeld ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verder heeft de stichting een programmamanager aangesteld, die wel een beloning ontvangt voor diens werkzaamheden. Dat geldt ook voor diegenen die worden ingehuurd om uitvoering te geven aan de opdracht die door het ministerie van SZW is gegeven zoals vastgelegd in het Masterplan Vrijwillige Schuldhulp. Daarbij wordt de Handleiding overheidstarieven 2023 tabel 2.1, gehanteerd.

Interesse om samen te werken of een andere vraag?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Scroll naar boven