Spring naar content

Toeleiden

Toeleiden

Toeleiden

Intern Coördinatoren: Cynthia Ortega-Martijn (Ocan), Ahmet Azdural (IOT) en Habib Elkadouri (SMN)

Uit onderzoek blijkt dat de armoede onder Nederlanders met een migratieachtergrond heel groot is. Deze Nederlanders zijn zich niet of onvoldoende bewust van de regelingen en voorzieningen op het terrein van het armoedebeleid en maken geen gebruik van zaken als huur- en zorgtoeslagen.

Het doel van dit deelproject is het verminderen van de schuldenproblematiek in de Caribisch, Turks- en Marokkaans-Nederlandse gemeenschappen. Hiertoe worden  voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in 26 gemeenten.

De alliantiepartners Stichting Ocan, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) werken bij de voorlichtingsbijeenkomsten lokaal nauw samen met de andere alliantiepartners. Zo kunnen mensen met (dreigende) financiële problemen worden doorverwezen naar alliantiepartners voor hulp en ondersteuning.

Ambassadeurs
Ocan, IOT en SMN stellen nieuwe Ambassadeurs Schuldhulp aan voor de voorlichting en toeleiding.

 

Videocampagne
In Fase 1 zijn voorlichtingsfilmpjes in het Turks, Marokkaans-Arabisch (Darija) en Tamazight (Berbers) ontwikkeld. Met deze video's worden mensen met (dreigende) financiële problemen gewezen op de test van Geldfit.nl. Deze video's zijn hier te vinden.

Wil je meer informatie over dit project?

Locaties

Locaties

Informatie volgt

Scroll naar boven