Spring naar content

Training Sturen op Zelfsturing

Training Sturen op Zelfsturing

Training Sturen op Zelfsturing

Lokale coördinatoren van vrijwilligers die ondersteuning bieden bij financiële/administratieve problemen kunnen de training Sturen op Zelfsturing volgen. Na de training brengen deze coördinatoren het gedachtegoed over op hun eigen vrijwilligers. Sturen op Zelfsturing helpt vrijwilligers om hulpvragers, die door schulden langdurig in een stressvolle situatie zitten, zo effectief mogelijk te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid en een schuldenvrij bestaan.

Context
De training Sturen op Zelfsturing is gebaseerd op het begrijpen van gedrag en start met het besef wat schaarste en stress betekenen voor mensen. De ervaring leert dat veel mensen niet (zelf)redzaam zijn. Terwijl de steeds ingewikkeldere samenleving vraagt om een grotere mate van zelfredzaamheid. Daarom is een omslag van benadering nodig in de hele keten: van ‘probleemoplossing’ naar ‘gedragsverandering’ om zo mensen weerbaarder en zelfredzamer te maken.

Alliantiepartner LSTA organiseerde in 2020-2021 zes trainingen en een mastertraining namens de Alliantie.
Lees voor meer informatie deze flyer en meld je aan via: info@lsta.nl .

 

Wil je meer informatie over nieuwe trainingsdata?
Kijk op: https://lsta.nl/agenda/

Scroll naar boven