Spring naar content

Uitbreiden capaciteit

Uitbreiding capaciteit

Uitbreiden capaciteit

Projectcoördinator: Dîde Şörman

Alliantiepartners Humanitas, Leger des Heils en SchuldHulpMaatje breiden uit met nieuwe capaciteit in 15 gemeenten. Op locaties waar te weinig of geen vrijwillige ondersteuning was, worden nieuwe projecten, organisaties of samenwerkingsverbanden opgezet.

Humanitas, Leger des Heils en SchuldHulpMaatje werken hierbij samen met de lokale afdelingen van IOT, LSTA en SMN en met lokale externe partijen.

 

Wil je meer informatie over dit project?

Locaties

Locaties

Almere
Assen
Den Helder
Deventer
Eindhoven
Groningen (2x)
Midden-Groningen

Rijswijk
Sittard-Geleen
Tiel
Vaals
Vlissingen
Woerden
Zevenaar

Scroll naar boven