Spring naar content

Jongeren en geld

Statushouders

Tips

  • Win eerst het vertrouwen van de jongere door elkaar beter te leren kennen en iets over jezelf te delen. Ga daarna pas het gesprek over geldzaken aan.
  • Wees creatief in je communicatie. Leg niet alleen uit in gesproken taal of tekst, maar ook met foto’s en filmpjes, of doe iets voor.
  • Wees je ervan bewust dat deze doelgroep zaken op hun eigen tempo oppakt. Jonge statushouders hebben mogelijk veel dingen aan hun hoofd waar ze stress van kunnen ervaren. Denk aan: zorgen over familie in het land van herkomst, het ontbreken van een sociaal netwerk en het aanpassen aan de nieuwe omgeving.
  • Jonge statushouders kunnen zich schuldig voelen naar de familie omdat zij
    verwachtingen niet altijd waarmaken. Houd hier oog voor.
  • Jongeren zijn gevoelig voor oplichting en reclame. Leg uit hoe dit werkt en hoe ze het kunnen herkennen. Bijvoorbeeld: Als je persoonsgegevens gevraagd worden telefonisch of via de post, geef deze dan niet zomaar.
  • Ken je het Geldplan voor statushouders?

Bekijk de toolkit van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp voor verwijzingen naar praktische tools en handige informatie op verschillende onderwerpen en thema’s.

Humanitas
Inspraakorgaan Turken in Nederland
LSTA logo
Leger des Heils
Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders
SchulHulpMaatje
Scroll naar boven