Spring naar content

Bespreekbaar maken schulden in eigen kring cruciaal

By NSBeheerder

Bespreekbaar maken schulden in eigen kring cruciaal

Eind januari vond de drukbezochte startbijeenkomst van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) plaats. Thema van de bijeenkomst was: ‘Aanpak schuldenproblematiek in de Marokkaanse kring’.

SMN-voorzitter Bouchaib Saadane benadrukte het belang van het bespreekbaar maken van schulden in eigen kring. Sleutelfiguren gaan in eigen kring en op lokaal niveau de schuldenproblematiek onder Marokkaanse Nederlanders aankaarten en ondersteuning bieden aan hulpvragers.

Paneelgesprek
Tijdens een geanimeerd paneelgesprek kwam een breed scala van onderwerpen aan bod.

 • Er rust een grote taboe op schulden in de Marokkaanse gemeenschap;
 • Schaamte verhindert ondersteuning en preventie in de schuldenproblematiek;
 • Er is een grote stijging in schuldenproblematiek onder jongeren, waarvan de
  ouders zich vaak niet bewust zijn;
 • Ouders met schulden geven vaak (onbewust) deze problematiek door aan hun kinderen;
 • Er is vaak onwetendheid over hulpmiddelen en ondersteuning die verlichting kunnen bieden bij schuldenproblematiek;
 • Culturele druk in de eigen kring resulteert in (onnodige) schuldenproblematiek,
  omdat de indruk bestaat dat men niet minder mag lijken dan anderen (bruiloften, materiële zaken);
 • Jongeren zijn ondernemend, maar er is bij hen onwetendheid over ondernemen
  (‘eigen baas zijn’). Daardoor ontstaan te hoge kosten en uiteindelijk schulden.

Na de startbijeenkomst in januari heeft SMN inmiddels twintig ambassadeurs geselecteerd, vanuit de netwerken van SMN. Deze ambassadeurs zullen op lokaal niveau actief zijn. Concreet betekent dit dat ze beschikbaar zijn voor de lokale afdelingen van de alliantiepartners en voor de Marokkaans-Nederlandse achterban.

De ambassadeurs krijgen in maart hun training. Een onderdeel daarvan is het plannen van voorlichtingsbijeenkomsten binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap.

Scroll naar boven