Spring naar content

Vrijwilligersorganisaties bieden met gids Effectief Partnerschap sleutel voor sociale cohesie aan gemeenten 

Foto boven dit bericht: Jerzy Soetekouw (directeur Humanitas), Laila Ait Baali (directeur Vereniging NOV) en Peter Rijsdijk (Directeur SchuldHulpMaatje Nederland en Secretaris Alliantie Vrijwillige Schuldhulp) overhandigen de Gids Effectief Partnerschap aan VNG-directeur Leonard Geluk.

In Nederland zetten tienduizenden vrijwilligers zich in voor vrijwillige schuldhulp. Omdat vrijwilligerswerk wel vrijwillig, maar niet gratis is, hebben de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp en Vereniging NOV de Gids Effectief Partnerschap aangeboden aan VNG-directeur Leonard Geluk.  

Geluk: “Vrijwilligers staan aan de basis van sociale cohesie én spelen een unieke rol, van mens tot mens en niet als betaalde medewerker, bij het oplossen en voorkomen van onder andere schuldproblemen. Als gemeente wíl je daarom een betrouwbare partner van vrijwilligersorganisaties.” 


Effectief partnerschap niet vanzelfsprekend
Dat vrijwilligers een grote rol kunnen spelen in het bieden van hulp aan mensen in de schulden en de preventie ervan, is algemeen bekend, net als dat de inzet van vrijwillige schulphulp kosteneffectief is. Veel vrijwilligersorganisaties kunnen rekenen op de gemeente als partner, maar nog niet overal. Aanbestedingen en bezuinigingen zorgen ervoor dat deze organisaties vaker met hun werk moeten stoppen. Met het ravijnjaar 2026, waar gemeenten het met veel minder geld moeten doen, in aantocht, zou dat in meer gemeenten kunnen gaan gebeuren. Het opleiden en begeleiden van vrijwilligers is echter een serieuze inspanning, kost geld en vraagt een goede organisatie en continuïteit. 


Aandachtspunten voor sterk partnerschap
De Gids Effectief Partnerschap biedt aandachtspunten die het samenspel tussen een gemeente en het vrijwilligerswerk kunnen versterken én manieren waarop vrijwilligersorganisaties zich kunnen organiseren om op een werkbare en eenvoudige manier de benodigde kwaliteit en zekerheid te bieden. De gids biedt ook handvatten hoe je als gemeente een goede visie op vrijwilligerswerk kunt ontwikkelen. 

Geluk: “Deze thema’s uit de Gids Effectief Partnerschap zijn belangrijk voor gemeenten om kennis van te nemen. Ze komen ook terug in een handreiking die de VNG na de zomer publiceert vanuit het VNG-programma ‘Verbinden Schuldendomein’, een programma om gemeenten in de brede zin bij hun rol in de schuldenaanpak te ondersteunen.”   

Peter Rijsdijk, directeur SchuldHulpMaatje Nederland en Secretaris AVS: “Gemeenten hebben een pittige opdracht komende jaren. Er is meer werk met minder geld te doen. Ons devies is: Grijp de kans om komende jaren in een goed samenspel op te trekken met deskundige vrijwilligers, die graag met anderen deze uitdagingen aangaan. Zij geven hun waardevolle vrije tijd aan inwoners, die mede daardoor de overheid weer gaan vertrouwen. Gebruik deze gids om de samenwerking op verantwoorde manier in te richten.” 

Laila Ait Baali, directeur Vereniging NOV: “Gelijkwaardig, effectief en verantwoord partnerschap draagt bij aan sociale cohesie. Betrokken burgers maken van een wijk, buurt of dorp een leefbare en fijne plek, vaak via vrijwilligersorganisaties. Partnerschap met vrijwilligersorganisaties vraagt om langdurig en duurzaam investeren in het betrekken en opleiden van vrijwilligers op specifieke thema’s als zorg, natuur en schuldhulpverlening. 

Jerzy Soetekouw, directeur Humanitas: “Bij de ondersteuning van burgers spelen de gemeenten een belangrijke rol. Niet alleen als verwijzers, maar ook om het werk van vrijwilligers financieel mogelijk te maken. Met hún partnerschap geven we mensen weer regie over hun eigen leven.” 

Peter Rijsdijk (op de rug gezien, secretaris Alliantie Vrijwillige Schuldhulp), Leonard Geluk (directeur VNG), Laila Ait Baali (directeur Vereniging NOV), Isabel Joosen (VNG, MT-lid inclusieve Samenleving, portefeuille Gezond Leven), Roel in ’t Veld (Kwinkgroep), Jenny Wildenboom (VNG, Projectleider Programma Verbinden Schuldendomein bij VNG), Ronald Bellekom (VNG-beleidsmedewerker), Jerzy Soetekouw (directeur Humanitas).


De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) stimuleert samenwerking op lokaal niveau tussen vrijwilligersorganisaties, beroepskrachten en gemeenten. Zo kunnen ze gezamenlijk mensen met (dreigende) schulden sneller vinden, doorverwijzen naar de juiste hulp of ondersteuning, en daardoor beter helpen. AVS bestaat uit zeven landelijke organisaties die mensen met (dreigende) schulden ondersteunen door de inzet van vrijwilligers, dat zijn: Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Landelijke Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), Leger des Heils, Stichting Ocan – Organisatie Caribische Nederlanders, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. 


Vereniging NOV komt op voor de belangen van vrijwilligers. Versterkt de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving. Zorgt dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is. Bijna 7 miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Wie zich vrijwillig inzet, verdient aandacht en ondersteuning. 


Bekijk de Gids Effectief partnerschap.

Scroll naar boven