Spring naar content

Ketensamenwerking

In de Werkgroep Kwaliteit van de AVS hebben de alliantiepartners in Fase 1 (2019-2022) een gezamenlijke gedragscodenormering vastgesteld. Hierin staan de richtlijnen en basisprofielen beschreven die we als AVS nastreven voor vrijwilligers in de schuldhulp.

De partners zijn zelf verantwoordelijk voor het opleiden en blijven trainen van hun vrijwilligers volgens deze normering. Zo is de kwaliteit van de hulp door vrijwilligers in de schuldhulp altijd goed en van hetzelfde niveau. Dat is niet alleen belangrijk voor de hulpvragers, ook externe partijen weten zo wat ze lokaal van de AVS-partners kunnen verwachten.

Met deze Gedragscodenormering laat AVS zien dat zij de kwaliteit van de vrijwilliger belangrijk vindt en er alles aan doet om deze kwaliteit hoog te houden.

Inclusief functieprofiel voor Maatje+ zzp'ers.

Download de (openbare) documenten hieronder:  

Scroll naar boven