Spring naar content

Fase 2 voor AVS met nieuwe partner

By Els Veurink

Fase 2 voor AVS met nieuwe partner

Binnen de organisatie van AVS is in de achterliggende tijd het nodige veranderd.

AVS is gaan samenwerken met Stichting Ocan, belangenorganisatie voor Caribische Nederlanders.
Stichting Ocan is nu alliantiepartner van AVS.

In de achterliggende maanden maakte alliantiepartner LSTA een doorstart in nauwe samenwerking met
de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en Stichting Nederland Geldzorgen Vrij.
Dit leidde tot een bestuurswissel: Martin Suithoff is toegetreden tot het bestuur,
Tamara Madern is afgetreden als vertegenwoordiger van de LSTA en daarmee ook als voorzitter van AVS.
Oktay Ünlü, bestuurslid namens het IOT, Inspraakorgaan Turken in Nederland is opgevolgd door Soner Gürbulak.
Peter Rijsdijk (SchuldHulpMaatje) is secretaris geworden.
Hans den Hertog (Humanitas) is de nieuwe voorzitter van AVS.

Ook de groep van Intern Coördinatoren is gewijzigd.

Hille Hoogland (LSTA) is opgevolgd door Hans Koning.
Cynthia Ortega-Martijn is Intern Coördinator namens Ocan.
Tamar Strietman (Humanitas) heeft eind november afscheid genomen. Ze zal worden opgevolgd door Inti Schutte.

Meer weten? Lees hier meer over de bestuursleden en de Intern Coördinatoren.

Het AVS-bestuur is verheugd dat een nieuwe projectmanager is gevonden in de persoon van Mart Bakker.
Mart behartigt samen met Els Veurink de dagelijkse gang van zaken. Els was ook betrokken in Fase 1.

Scroll naar boven