Spring naar content

Inspraakorgaan Turken in Nederland

Wat doet het Inspraakorgaan Turken in Nederland?

Het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) is een achterbanorganisatie waarin zes verschillende federaties van Turkse migranten samenwerken, ter wille van de belangen van de Turks-Nederlandse gemeenschap. De federaties vertegenwoordigen de verschillende stromingen binnen de Turkse gemeenschap.

Het IOT nam (met het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders) eerder deel aan het Project ‘Omarmen, Ambassadeurs Armoedebestrijding’ en aan de ‘Pilot Verduurzaming Vrijwillige Schuldhulp’.

Interne coördinator | Ahmet Azdural
Ahmet Azdural is binnen het programmateam van de Alliantie de interne coördinator namens IOT. Hij licht toe:

"Als gevolg van sociaaleconomische omstandigheden heeft een grote groep mensen het erg moeilijk om rond te komen. Door taal- en informatieachterstand weten zij niet altijd waar ze voor hulp kunnen aankloppen. Daarom vind ik het van groot belang dat zij tijdig hulp kunnen zoeken, voordat hun problemen onoplosbaar zijn.

Ik vind het erg belangrijk dat alle hulpzoekenden in gelijke mate een beroep kunnen doen op effectieve ondersteuning door hulpverlenende organisaties. Een goed georganiseerd en op elkaar afgestemd hulpaanbod is daarbij noodzakelijk."

Kijk voor meer informatie over de organisatie op IOT.nl.

Ahmet Azdural
Scroll naar boven