Spring naar content

Wat doet Ocan?

Stichting Ocan is een landelijke (vrijwilligers)organisatie zonder winstoogmerk die zich bezig houdt met projecten en activiteiten op de werkgebieden:
1) Sociaal-maatschappelijke begeleiding en ondersteuning op de leefgebieden,
2) Arbeidsmarkt en participatie,
3) Educatie & (talent)ontwikkeling,
4) 
Belangenbehartiging (advocacy), profilering en community-building
met als doel positieverbetering van Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen in het Koninkrijk der Nederlanden te realiseren.
Daarnaast komt de Stichting op voor de belangen en rechten van deze doelgroepen.

Interne coördinator | Cynthia Ortega-Martijn
Cynthia Ortega-Martijn is binnen het programmateam van de Alliantie de interne coördinator namens het Overlegorgaan Caribische Nederlanders. Zij licht toe:

"Ook een substantieel deel van Caribische Nederlanders krijgt te maken met oplopende schulden, zoals jonge gezinnen. Daar komt bij dat men vaak niet goed op de hoogte is van de schuldhulpverlening en/of budgetcoaching door trots, schaamte en onwetendheid. Men gaat pas op zoek naar hulp als de situatie is geëscaleerd. Erg jammer want door tijdig hulp te vragen kan dakloosheid en uithuisplaatsingen worden voorkomen. Graag wil ik dat onze mensen trots en schaamte opzij zetten en op zoek gaan naar hulp om vroegtijdig uit de (schulden)problemen te komen. Want stress in het gezin door financiële zorgen is negatief van invloed op de ontwikkeling van onze kinderen. Mijn ambitie is om meer bewustwording te creëren en eraan bij te dragen dat onze hulpvragers hun weg weten te vinden naar hulpaanbod dat aansluit. Want cultuur-sensitieve schuldhulpverlening, waar rekening wordt gehouden met o.a. taal en cultuur om mensen succesvol uit de brand te helpen, is hard nodig. Hiervoor wil ik graag met samenwerkingspartners de handen ineen slaan."

Kijk voor meer informatie over de organisatie op ocan.nl.

Fotograaf: Sarai Aser.

VBG_6454
Scroll naar boven