Spring naar content

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

Wat doet het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders?

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft als missie het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkaanse Nederlanders met als doel volwaardig burgerschap.

Op basis van een eigen gekozen identiteit doen Marokkaanse Nederlanders mee en tellen mee als volwaardige burgers in een inclusieve samenleving.

We streven ernaar onze missie te realiseren door beleidsbeïnvloeding, uitvoering van projecten, voorlichten van de gemeenschap en verbinding met maatschappelijke organisaties. Voor de Alliantie doen we dit op het gebied van schulden en armoedebestrijding.

Interne coördinator | Habib el Kaddouri
Habib el Kaddouri is binnen het programmateam van de Alliantie de interne coördinator namens het SMN. Hij licht toe:

"Mijn motivatie is het helpen van een kwetsbare burgers in onze samenleving. Ik geloof dat we met elkaar veel mensen, die dreigen in de schulden te komen, sneller kunnen helpen. 

De Alliantie als landelijke krachtenbundeling hoort het belang en de meerwaarde van het werk van de vrijwilligers te ondersteunen en zichtbaar te maken. Niet alleen voor hulpvragers, maar ook voor beroepskrachten is de kracht van vrijwilligers van groot belang."

Kijk voor meer informatie over de organisatie op SMN.nl.

IMG_1836
Scroll naar boven