Samen werken aan de verduurzaming van vrijwillige schuldhulp in Nederland

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp van start!

Maandag 9 december 2019 markeert het moment waarop AVS overging van voorbereiding naar uitvoering met haar plannen om de schuldenproblematiek in Nederland te verkleinen.

De Alliantie heeft als doel de samenwerking tussen lokale vrijwilligersorganisaties te stimuleren op het gebied van schuldhulpverlening.

Wij ontwikkelen formats en instrumenten voor organisaties die vrijwilligers, beroepskrachten of een combinatie daarvan inzetten. Deze organisaties zijn vaak deels op landelijk niveau, met lokale afdelingen, vormgegeven en deels lokaal of regionaal georganiseerd. De rol van vrijwilligers is hierin van groot belang.

Alliantie

De Alliantie bestaat uit Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en SchuldHulpMaatje.

Menu