Spring naar content

Samenwerken

Samenwerken met AVS?

Wat is de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp?
De stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) is in 2019 opgericht door zes organisaties die met vrijwilligers helpen bij schulden.
Deze zes alliantiepartners zijn: Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland, Landelijke Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en SchuldHulpMaatje.
Sinds 2022 is AVS uitgebreid met een nieuwe alliantiepartner, Ocan - Overlegorgaan Caribische Nederlanders.

Wat is het doel van de AVS?
AVS werkt mee aan het verkleinen van de schuldenproblematiek in Nederland, door de samenwerking op lokaal niveau te stimuleren.
Zo kunnen mensen met schulden lokaal sneller worden gevonden en doorgeleid naar de juiste hulp, zodat zij eerder, beter en duurzaam geholpen kunnen worden. AVS heeft hiervoor een subsidie gekregen van de overheid.

Wat zijn de plannen van AVS?

AVS richt zich op:

 1. Ontbrekende schakels, de locaties waar vrijwilligers nog niet actief zijn en/of waar doelgroepen niet of onvoldoende worden bereikt;
 2. Samenwerking met organisaties op lokaal niveau. Daarbij gaat het om samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, samenwerking met beroepsorganisaties en ook met de lokale overheid;
 3. De kwaliteit van de dienstverlening, door te werken aan een gedeeld kwaliteitskader met aandacht voor gedragscodenormering en opleiding;
 4. ICT-koppelingen, waardoor de vrijwilligers en hun coördinatoren beter de administratie van hulpvragen kunnen voeren.
  Er komen data beschikbaar die inzicht geven in de problematiek om effectiever hulp te kunnen bieden.

Hoe doet AVS dat?

Samen werken we aan het verkleinen van de schuldenproblematiek in Nederland. Binnen Alliantie Vrijwillige Schuldhulp zijn
de alliantiepartners actief op ruim 65 plekken in Nederland in 7 projecten:

 • Versterken locaties
 • Uitbreiden locaties
 • Verbeteren en optimaliseren samenwerking
 • Toeleiden
 • Training ‘Sturen op Zelfsturing’
 • Kwaliteit en Opleiding
 • ICT

Tools voor lokale samenwerking

Wil je lokaal samenwerken of jullie bestaande samenwerking verbeteren? Download onderstaand werkboek met daarin praktische formats voor o.a. inventarisatie van stakeholders, schuldpreventie en ondersteuning bij schulden.

Download het 'Werkboek Samenwerken Schuldhulpverlening'.

Voor besturen en gemeentebestuurders bieden we een speciale gids met daarbij een financieringsmodel voor het opstellen van een onkostenbegroting.

Download de 'Gids Lokale Samenwerking'

Samenwerken?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Scroll naar boven