Spring naar content

Samenwerken

Samenwerken met AVS?

Wat is de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp?
De stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) is in 2019 opgericht door zes organisaties die met vrijwilligers helpen bij schulden.
Deze zes alliantiepartners zijn: Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Netwerk Thuisadministratie LSTA, Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en SchuldHulpMaatje.
Sinds 2022 is AVS uitgebreid met een nieuwe alliantiepartner, Stichting Ocan - Organisatie Caribische Nederlanders.

Wat is het doel van de AVS?
AVS werkt mee aan het verkleinen van de schuldenproblematiek in Nederland, door de samenwerking op lokaal niveau te stimuleren.
Zo kunnen mensen met schulden lokaal sneller worden gevonden en doorgeleid naar de juiste hulp, zodat zij eerder, beter en duurzaam geholpen kunnen worden. AVS heeft hiervoor een subsidie gekregen van de overheid.

Wat zijn de plannen van AVS in 2024?

AVS richt zich op

Toeleiding nieuwe doelgroepen

AVS wil werken aan het verminderen van de schuldenproblematiek in de Caribisch-, Turks- en
Marokkaans-Nederlandse gemeenschappen, door voorlichting te geven en hulpvragers toe te leiden.

Lokale samenwerking

In verschillende gemeenten faciliteert AVS de lokale samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties,
beroepsorganisaties en gemeenten om zo de kwaliteit ervan te optimaliseren.
In deze sterke samenwerkingen wordt de toegevoegde waarde van vrijwilligers bij schuldhulp erkend en ingezet.

Tools voor lokale samenwerking

Wil je lokaal samenwerken of jullie bestaande samenwerking verbeteren? Download onderstaand werkboek met daarin praktische formats voor o.a. inventarisatie van stakeholders, schuldpreventie en ondersteuning bij schulden.

Download het 'Werkboek Samenwerken Schuldhulpverlening'.

Voor besturen en gemeentebestuurders bieden we een speciale gids met daarbij een financieringsmodel voor het opstellen van een onkostenbegroting.

Download de 'Gids Lokale Samenwerking'

Samenwerken?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Scroll naar boven