Spring naar content

Interview | Ambassadeur Benaissa Benhaddi | Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

By NSBeheerder

Interview | Ambassadeur Benaissa Benhaddi | Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

Twintig ambassadeurs Schuldhulp gaan in diverse steden aan de slag namens het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). SMN ondersteunt mensen die in de schulden dreigen te komen of zijn beland. Niet iedereen praat makkelijk over financiële problemen. Daarom maken de ambassadeurs van SMN in diverse gemeenten het probleem bespreekbaar en gaan ze hulpvragers doorverwijzen naar alliantiepartners Humanitas, Leger des Heils, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie en SchuldHulpMaatje.

Meneer Benaissa Benhaddi, uit Haarlem, is een van deze ambassadeurs Schuldhulp. We spraken hem over zijn activiteiten.

Benaissa Benhaddi

Benaissa Benhaddi woont in Haarlem, samen met zijn vrouw en kinderen. Benaissa vertelt dat hij zich in zijn vrije tijd graag inzet voor de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in Haarlem. Zo is hij een van de oprichters van de Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem (VMGH). Begin maart volgde Benhaddi de eerste training van SMN, over het geven van goede informatie over de juiste hulp en het begeleiden van mensen met schulden bij het vinden van die hulp. Benhaddi was al begonnen met de organisatie van de eerste voorlichtingsbijeenkomst voor de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in Haarlem en toen barstte de coronacrisis los. De ‘echte’ start van zijn werk als ambassadeur wordt nu uitgesteld tot het najaar.

Bekendheid SMN
Binnen de VMGH is, vooruitlopend op de voorlichtingsbijeenkomst, al bekendheid gegeven aan het initiatief van SMN. Daardoor heeft Benhaddi in de afgelopen tijd al een aantal mensen met schulden kunnen doorverwijzen. Binnenkort hoopt Benhaddi kennis te maken met alliantiepartners Humanitas en SchuldHulpMaatje Haarlem, waarmee wordt samengewerkt. De eerste contacten zijn al gelegd.

Benhaddi ziet dat geldproblemen soms onverwacht ontstaan, mensen scheiden, jongeren stoppen met hun studie, mensen zoeken geen hulp, hebben moeite hun eigen administratie bij te houden. Hij vertelt:

Mensen onderschatten het belang van een budget opstellen. Maak gewoon een plaatje met je kosten en uitgaven. Schulden bouwen op, het is belangrijk om voorzichtig te zijn. Mensen denken bij schulden: “Ach, ik heb werk… ik los het wel op als het vakantiegeld is uitbetaald.” Maar als er dan iets onverwachts gebeurt, zit je zomaar in de problemen. Dat is niet een populaire boodschap.’

Wereldhuis
Tot een aantal jaren geleden had de Marokkaanse gemeenschap in Haarlem geen eigen ruimte om samen te komen. Er was behoefte aan een plek, onder andere voor jongeren. Benhaddi benadrukt dat het belangrijk is dat jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te ronden en om werk te zoeken. Het pand waar VMGH nu zit, het Wereldhuis, is echt een ontmoetingsplek voor de buurt geworden. Benhaddi legt uit:

‘Buurtbewoners kunnen hier terecht voor huiswerkbegeleiding, cursussen, Arabische les en knutselprojecten. Ook kunnen mensen hulp krijgen bij het lezen van brieven en invullen van formulieren van officiële instanties. De contacten met de gemeente Haarlem en de Haarlemse politie en instanties zijn goed – dat is belangrijk voor de organisatie van de achterban.’

Benhaddi is erg blij met het Wereldhuis, dat ook een plek biedt aan andere Haarlemmers. Op 1 juni is het Wereldhuis weer vrij toegankelijk, na de coronamaatregelen. Daar heeft hij lang naar uitgekeken. Benhaddi zit vol plannen: een eigen ruimte voor jongeren in het Wereldhuis, sporttoernooien en een knutselclub om in de zomervakantie vertier te kunnen bieden aan kinderen en tieners.

Meer integratie
Benhaddi vertelt tot slot dat hij merkt dat mensen echt anders zijn gaan denken in de laatste tien, vijftien jaar. Hij ziet meer openheid tussen verschillende culturen, meer integratie. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de maaltijden voor 160 dak- en thuislozen, die een groep vrijwilligers van de moskee ICCH kookte. De maaltijden werden afgeleverd door moslimjongeren en andere vrijwilligers. Verder doen vrijwilligers in deze coronatijd boodschappen voor ouderen.

‘Een mooi gebaar voor de mensen in Haarlem,’ aldus Benhaddi.

Scroll naar boven