Spring naar content

Lokale samenwerking cruciaal voor een schuldenvrij Den Haag

Kortgeleden spraken we Bert van Alphen, Wethouder Sociale Zaken en Werk in Den Haag. Den Haag is een van de steden die met het manifest ‘Kom op voor de meest Kwetsbare Gebieden’ het kabinet in juni opriep om in actie te komen. Als gevolg van de coronacrisis nemen juist in kwetsbare wijken de problemen exponentieel toe rond schulden, armoede, huisvesting en onderwijsachterstanden.

Van Alphen lichtte de Haagse aanpak toe: laagdrempelig en dicht bij de mensen, dus de wijken in. Lokale samenwerking in de schuldhulpketen is daarbij van groot belang. Bert van Alphen licht dit belang verder toe:

Bert van Alphen - wethouder Den Haag

Bert van Alphen (Wethouder Sociale Zaken en Werk, Den Haag)

“We willen een schuldenzorgenvrij Den Haag. Daarvoor is zowel lokale als landelijke samenwerking cruciaal. We willen stabiliteit bieden aan wie in de financiële problemen dreigt te komen. Je wil die problemen vóór zijn. Het is belangrijk dat de kwaliteit van leven niet bepaald wordt door een laag inkomen. Daarom hebben we het niet over armoede, maar over armoedebestrijding. Het Haagse armoede- en schuldenbeleid richt zich op kunnen meedoen en het bieden van toekomstperspectief. Daarvoor is bestaanszekerheid van groot belang.”

 

Scroll naar boven