Spring naar content

Cynthia Ronde helpt jongeren met schulden: “Je bent ze een beetje aan het opvoeden”

Cynthia Ronde werkt bij Humanitas Eindhoven als coördinator van twee projecten: Jeugdsupport en Get a Grip.

Jeugdsupport is een algemeen maatjesproject voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Get a Grip is gericht op het begeleiden van jongeren bij het organiseren van hun geldzaken.

Succesvolle match

Als coördinator koppelt Cynthia jongeren aan vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn zelf tussen de 25-40 jaar. Er vindt vooraf een selectie en screening plaats. Cynthia vertelt: ‘ Bij Get a Grip krijgen jongeren veel regie. De vrijwilligers moeten kunnen aansluiten bij de doelgroep. We maken een match op basis van persoonlijke interesses. De belangrijkste vraag stel ik aan de jongere zelf: “Wie past bij jou?” Dat is leidend in een succesvolle match. Jongeren geven aan dat ze bijvoorbeeld graag iemand met gevoel voor humor zoeken, die ook een beetje streng kan zijn.’ Cynthia komt ook tegen dat jongeren op zoek zijn naar een soort ‘grote broer’, of een wat ouder persoon, bijvoorbeeld, als ze zelf de steun van een eigen ouder missen.

Ze onderstreept dat de kwaliteit in een match voorop gaat. ‘Soms duurt het daardoor wat langer voor we een maatje en een jongere kunnen koppelen, maar uiteindelijk lukt het altijd wel om een match te maken.’

Passende hulp bij schulden

De begeleiding is intensief. Vrijwilligers hebben wekelijks contact, ze bieden een luisterend oor, steunen de jongere bij het overzicht krijgen op hun financiën en om de blik op de toekomst te richten. Jongeren vragen echt een eigen benadering. ‘Ze vinden het soms spannend om contact te zoeken, reageren niet op telefoontjes, vergeten afspraken omdat ze chaotisch zijn. Soms is het nodig om ze met een appje even te herinneren aan de afspraak. Je bent ze een beetje aan het “opvoeden”. De gesprekken gaan ook verder dan alleen geldzaken. Een maatje is een soort mentor die een tijdje met de jongere meeloopt. Je praat ook over het zelf, over wat de jongere bezighoudt. Maatjes stimuleren jongeren om een opleiding te volgen, een sociaal netwerk op te bouwen.’

De jongeren zijn enthousiast over deze vorm van support, het is laagdrempelig, snel vertrouwd en voelt niet als hulp door een instantie.

Cynthia geeft aan: ‘Met Get a Grip zijn we actief op veel fronten. We willen jongeren graag iets meegeven wat hen levenslang helpt. Je wil ze vertrouwen geven – ze kunnen zelf meer dan ze denken. Dat gevoel van zelf krachtig zijn, dat wil je terughalen bij ze.’

‘Wat je ziet is dat jongeren weinig financiële opvoeding hebben gehad, ze maken dan onhandige keuzes. Ze moeten nog inzicht krijgen in hoe die keuzes invloed hebben op hun toekomst. Veel draait om het stellen van prioriteiten.’

Stress bij schulden

Jongeren hebben vaak al veel meegemaakt en hebben veel stress. Soms doordat zijzelf of hun ouders psychische problemen hebben. Als een jongere achttien jaar wordt, moeten ze opeens van alles zelf regelen, dat geeft ook stress. Zeker als een volwassene die je richting kan geven ontbreekt.

‘Ze hebben geen gevoel voor de waarde van geld, hoe je verantwoordelijk omgaat met geld, hoe je kan sparen. En door al die stress verliezen ze soms hun werk. Schulden ontstaan nooit zomaar, er zit veel meer achter.’

Jongeren hebben ook last van de coronacrisis. Ze raken hun bijbaantje kwijt, of worden niet meer ingepland voor werk als ze een nul-urencontract hebben. Ze hebben dan per direct geen geld voor boodschappen. En als ze al zijn gestart met een schuldhulptraject komen ze nu opnieuw in de afbetalingsproblemen. Een toekomst zonder schulden is daarmee nog verder weg.

Regie houden over je eigen leven

Ze werkt graag met jongeren, vertelt Cynthia: ‘Ze raken me – met hoe sterk ze in het leven staan, ondanks alles, hun blik op de toekomst. Voor ik startte bij Humanitas werkte ik in de GGZ en op een jongerengroep. Ik ben zelf maatje geweest en heb mijn afstudeerstage gedaan bij Jeugdsupport. Dit alles helpt om vrijwilligers te begeleiden.’ ‘Een van de waarden van Humanitas is “Regie houden over je eigen leven”. Dat is de kracht in het traject dat je met een jongere aangaat. Ze gaan vrijwillig aan de slag, bepalen zelf hoe het traject gaat lopen.’

‘Onze vrijwilligers zijn zo betrokken op de jongere die ze begeleiden, ze houden vaak langer contact. Dat is mooi, je ziet dat er een klik is, het contact is niet alleen functioneel. Het heeft wel als nadeel dat een vrijwilliger daardoor niet meer inzetbaar is voor een nieuwe hulpvrager. We maken veel werk van het werven van nieuwe vrijwilligers.’

Als het gaat om de begeleiding van jongeren met schulden geeft Cynthia mee als tip: ‘Wees creatief en flexibel. Kijk achter het gedrag. Achter stoer gedrag kan onzekerheid zitten of angst. Als je daartoe bereid bent, laat een jongere meer van zichzelf zien dan je op het eerste oog verwachtte.’

Scroll naar boven