Spring naar content

Mooie samenwerking in Almere: “De mens staat centraal”.

In Almere bundelen de organisaties Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Leger des Heils en de Organisatie Caribische Nederlanders (Ocan) hun krachten. Op maandag 4 maart 2024 hebben deze partners een samenwerkingsconvenant ondertekend, onder de naam Alliantie Vrijwillige Schuldhulp Almere. Dit is een belangrijke stap om nog meer mensen te ondersteunen in het op orde brengen van hun financiën.


Veel armoede en problematiek

Armoede is een groot probleem in Almere. Saskia Kouters, voorzitter van SchuldHulpMaatje Almere vertelt: “Almere heeft te maken met meer armoede en problematiek dan andere Nederlandse steden. Met de Postcode Preventie Aanpak van SchuldHulpMaatje, kunnen we zien waar de problematiek zit.” Hetty Kamphorst, projectcoördinator budgetmaatje bij Humanitas stelt: “Daarnaast is er ook veel schaamte rondom armoede. Veel mensen vinden het lastig om hulp te vragen. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het gemiddeld 5 tot 7 jaar duurt voordat mensen hulp zoeken. Dan zitten mensen vaak al diep in de problemen.”

Naïra Gomez, ambassadeur van Ocan in Almere, herkent deze verhalen vanuit de community van Caribische Nederlanders. “Er is een grote drempel om over schuldenproblematiek te praten. Daarnaast voelen mensen een grote afstand tot organisaties als de Belastingdienst. Er is veel wantrouwen. Samen moeten we ervoor zorgen dat er weer vertrouwen komt.”

 

Samenwerking vanuit de Alliantie
Op initiatief van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp zijn ze in Almere met elkaar in gesprek gegaan. “De inspiratiesessies in het begin waren van groot belang.” vertelt Hetty, “Samen hebben we gekeken waar de overlap ligt. Waar we elkaar kunnen versterken. Ook moesten we vertrouwen bij elkaar vinden. We zijn een hele enthousiaste club, allemaal aanpakkers. Deze combinatie maakt het heel mooi.”

Saskia vult aan: “Door het project ‘Samen erop Vooruit’ is de samenwerking in een stroomversnelling terecht gekomen. Hierdoor konden we starten met het inloopspreekuur in de bibliotheek en de potjescheck. Zo is het gekomen tot een convenant.”


Gezamenlijke spreekuren

Humanitas is in Almere al langere tijd actief aan het samenwerken met verschillende ketenpartners uit de schuldhulpverlening. “In wijken met een grotere taalbarrière en veel armoede komen de ketenpartners bij elkaar in het Financieel Huis. Elke donderdagochtend kunnen inwoners hier gratis terecht voor deskundig advies over geldvragen,” vertelt Hetty.

Humanitas is blij dat ze in Almere nu ook samenwerken met SchuldHulpMaatje, Leger des Heils en Ocan. Samen organiseren ze laagdrempelige inlooppunten, spreekuren en trainingen. Ook bieden ze tools en ondersteuning voor inwoners, bijvoorbeeld door ondersteuning bij het invullen van de potjescheck. Met verschillende spreekuren en inlooppunten proberen ze zo veel mogelijk hulpvragers te helpen. Zo is er een spreekuur in de bibliotheek, zijn er inloopspreekuren in kerken en organiseert het Leger des Heils inloophuizen. “Het spreekuur in de bibliotheek pakken we samen op. Wat zorgt voor een mooie verbinding en kennisoverdracht,” vertelt Hetty.

Hierbij staat de mens altijd centraal. Lia de Graaf, locatie coördinator bij het Leger des Heils in Almere vertelt: “Samen heeft de AVSA veel ervaring in Almere. We kijken naar wat een persoon nodig heeft en welke organisatie deze persoon het beste kan helpen. Zo zoeken we voor iedere hulpvrager de best passende hulp. We werken overstijgend, dat is onze kracht.”

Ocan is recent aangesloten bij de Alliantie. Hiermee leggen de organisaties meer focus op het bereiken van de Caribische Nederlanders. “Mijn doel is om de Caribische Nederlanders weer zover te krijgen dat ze de stap durven nemen om hulp te vragen. Ik probeer aan te voelen waar we kunnen starten met gesprekken en ik leid mensen naar de spreekuren. Ik zie mogelijkheden om de Caribische gemeenschap weer bij elkaar te krijgen,” vertelt Naïra.


Met vertrouwen de toekomst in

De partijen zijn het erover eens dat de toekomst draait om vertrouwen, verbinding, stabiliteit en ontwikkeling. “We blijven samenwerken, informeren en elkaar betrekken. De ontwikkelingen gaan heel snel. Het is een uitdaging om elkaar daarin mee te blijven nemen,” vertelt Hetty. “De grootste uitdaging is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Om de Almeerders te bereiken. We streven ernaar om onder andere meer Marokkaanse en Turkse Nederlanders te bereiken. Door bijvoorbeeld inloopspreekuren in moskeeën te organiseren.” Lia vult aan: “Daarnaast valt er veel te behalen bij scholen en sportverenigingen, daar liggen vaak signalen van eventuele geldproblemen. Het betekent veel als mensen daar het gesprek aan durven te gaan en weten wat ze kunnen doen.”

Naïra vertelt: “We moeten het vertrouwen van de bewoners winnen en vasthouden. Het is belangrijk dat we de projecten duurzaam en laagdrempelig maken. Dat we geduld hebben en kijken hoe we projecten blijven verbeteren.”

Een andere uitdaging zit in het vinden van genoeg vrijwilligers. “We houden ons samen bezig met het vinden en behouden van voldoende vrijwilligers, om het werk uit te voeren. Ook gaan we verder met het trainen van de vrijwilligers. Om alle hulpvragers de beste financiële hulp te bieden,” zegt Saskia.


Tips voor samenwerking

Aan andere organisaties die lokaal de samenwerking op willen zoeken, geven ze mee om de mens voorop te zetten. “Ga beginnen! Je moet niet met elkaar concurreren. Ga samenwerken, stap over die drempel en je eigen trots heen en denk vanuit de hulpvrager. Er wordt nog te vaak vanuit de organisatie gedacht,” zegt Hetty.

Naïra is het hiermee eens en voegt toe: “De mens staat altijd centraal. Ongeacht diversiteit of culturele verschillen. Wat ik zo mooi vind aan Almere is dat we eigenlijk allemaal migranten zijn. De geschiedenis van Almere maken we samen. Dat is onze kracht.”

Scroll naar boven