Spring naar content

Samen strijden tegen armoede in Groningen


Begin november 2021 werd de locatie SchuldHulpMaatje Groningen officieel geopend. In de tijd voor de opening werd al het nodige werk verzet. Er is een bestuur gevormd, de eerste Maatjes hebben een training gevolgd en kunnen nu aan de slag als gecertificeerd Maatje. We spreken met Otto Zuidema, de voorzitter van SchuldHulpMaatje Groningen.

Een oproep in het kerkblad en een kennis die al vrijwilliger was, brachten Otto op het pad van SchuldHulpMaatje. Otto: ‘Ik vind het belangrijk om vanuit je eigen identiteit naar buiten te gaan. Het is mooi om met allerlei lokale kerken en gemeentes samen mensen te helpen. We werken samen vanuit een brede achterban.’

Over zijn eigen rol stelt Otto: ‘Als bestuur maken we het mogelijk dat onze vrijwilligers mensen kunnen ondersteunen. Het is pionieren en bouwen: de organisatie moet worden opgebouwd, ik heb veel overleg gehad in de achterliggende tijd. Met de gemeente, met onze samenwerkingspartners in de stad. Het is soms even zoeken naar wie je waarvoor moet spreken.’

Veel armoede in Groningen

‘Er is veel armoede in Groningen. En vaak overkomt het mensen, gaat het buiten ze om, dat ze in de schulden belanden. Daarnaast heeft armoede grote, langdurige gevolgen, ook voor kinderen. Dat motiveert me om dit vrijwilligerswerk te doen.’

Otto verwijst naar het verhaal van Jeanine Diepenbroek, ervaringsdeskundige en Maatje. Jeanine belandde zelf in de schulden nadat zijzelf en haar man allebei hun baan verloren. Ze hadden niet veel financiële reserves.

Ze gingen er meer dan duizend euro per maand op achteruit. ‘Dat kun je niet wegbezuinigen,’ vertelde Jeanine in een interview met RTV Noord. ‘We hebben ons er nooit voor geschaamd. Het overkomt je gewoon.’ Eenmaal uit de schulden besloot Jeanine om SchuldHulpMaatje te worden, om zelf anderen te ondersteunen bij hun geldzorgen en administratie.

10.000 kerstpakketten

Otto vertelt: ‘We willen laagdrempelig vindbaar zijn voor hulpvragers, voor wie in de schulden zit. We leggen contact in de wijken. We vinden het belangrijk om samen te werken in de volle breedte.’

De eerste resultaten van de samenwerking met onze alliantiepartners zijn er al. Het Groningse platform Missie050 heeft een actie, kerst050.nl, waarbij in december 10.000 kerstpakketten worden uitgedeeld aan minima.

Naast allerlei producten bevat het pakket ook een couponnenboekje, met bijvoorbeeld een kledingbon van het Leger des Heils en een gezamenlijke coupon van Humanitas en SchuldHulpMaatje waardoor we met één bericht veel gezinnen bereiken,’ legt Otto uit.  Het is belangrijk om de krachten te bundelen. We doen samen de triage. Wat binnenkomt via het Whatsapp-nummer verdelen we in goed overleg.’

Samenwerken om armoede te bestrijden

‘We werken graag samen. Je kent misschien wel dat gezegde: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Ik zie duidelijk de meerwaarde ervan. Samenwerking houdt in dat je iets van jezelf prijsgeeft om meer te bereiken voor een groter doel: armoede bestrijden. Het maakt ten diepste niet uit wie het doet, om dat gezamenlijke doel te bereiken. Dat is goed om samen voor ogen te houden.’

Compilatie opening 100e SchuldHulpMaatje locatie

De opening van SchuldHulpMaatje Groningen is op een mooie manier in beeld gebracht. Bekijk de compilatie van de opening van de 100e SchuldHulpMaatje locatie.

Scroll naar boven