Spring naar content

Schulden en suïcidepreventie: training en webinar

Schulden kunnen moedeloos maken. Zo moedeloos dat mensen hierdoor het leven niet meer zien zitten. Mensen met schulden hebben veel vaker suïcidale gedachten dan mensen zonder schulden. Praten over deze gedachten is een eerste stap naar een oplossing.
Veel vrijwilligers en beroepskrachten vinden een gesprek over zelfdoding best lastig.
Suïcidepreventie begint met het herkennen van signalen en weten hoe je een gesprek voert over zelfdoding. Zo’n gesprek voeren kun je leren. Om je hierbij te helpen, heeft 113 Zelfmoordpreventie, samen met Nadja Jungmann, laagdrempelige tips en materiaal ontwikkeld voor iedereen die werkt met mensen met schulden.
Je vindt het materiaal hier: https://samenmindersuicide.nl/schulden/

Wil je zelf een workshop ‘zelfmoordpreventie bij schulden‘ geven?
Er is gratis materiaal beschikbaar, bestaand uit: een mini-documentaire, drie modules met oefenmateriaal en een uitgebreide trainershandleiding met achtergrondmateriaal.
Meer weten? Mail naar info@stichtingavs.nl en kijk op: https://samenmindersuicide.nl/workshop-materiaal/ .

Begin september 2023 was er een webinar over Suïcidepreventie en schulden.
Terugkijken kan hier: https://www.113.nl/webinar-suicidaliteit-en-schuldenproblematiek

Scroll naar boven