Spring naar content

SchuldHulpMaatje Almere van start

By NSBeheerder

SchuldHulpMaatje Almere van start

In maart is de start van SchuldHulpMaatje in Almere feestelijk ingeluid. In Almere werken alliantiepartners en de gemeente Almere samen in de strijd tegen schulden. “Niemand hoeft bij ons tussen wal en schip te vallen.”

Begin maart hebben de verschillende partijen hun handtekening gezet, om vanuit de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp aan de slag te gaan in Almere. Ook ontvingen de eerste Almeerse SchuldHulpMaatjes hun certificaat uit handen van de lokale wethouder.

SchuldHulpMaatje werkt samen met Humanitas, het Leger des Heils en de gemeente Almere. Met de plaatselijke partner van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuis Administratie is ook contact gelegd.

Schuldenproblematiek
Almere heeft te maken met grote schuldenproblematiek en is stad nummer 3 op de lijst met meeste huishoudens met problematische schulden, na Rotterdam en Den Haag. “De problemen zijn zo groot dat geen enkele partij dit alleen kan oplossen.”

SHM-almere

Scroll naar boven