Spring naar content

Toeleiden

Toeleiden

Toeleiden

Projectcoördinatoren: Hasan Kaplan (IOT) en Said Bouddouft (SMN)

Uit onderzoek blijkt dat de armoede onder Nederlanders met een migratieachtergrond heel groot is. Met name Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn zich niet of onvoldoende bewust van de regelingen en voorzieningen op het terrein van het armoedebeleid en maken geen gebruik van zaken als huur- en zorgtoeslagen.

Het doel van dit deelproject is het verminderen van de schuldenproblematiek in de Turks- en Marokkaans-Nederlandse gemeenschappen. Hiertoe worden 70 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd op 35 locaties in 30 gemeenten.

De alliantiepartners Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) werken bij de voorlichtingsbijeenkomsten lokaal nauw samen met de andere alliantiepartners. Zo kunnen mensen met (dreigende) financiële problemen worden doorverwezen naar alliantiepartners voor hulp en ondersteuning.

Ambassadeurs en vrijwilligers
IOT en SMN hebben elk circa twintig ambassadeurs Schuldhulp aangesteld voor de voorlichting en toeleiding. Tegelijkertijd worden vrijwilligers met een Marokkaans- of Turks-Nederlandse achtergrond geworven en geplaatst bij partnerorganisaties. Er is bereidheid binnen deze gemeenschappen om als vrijwilliger op te treden. Deze vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld om de taalbarrière te doorbreken. Het vrijwilligerswerk zal niet beperkt blijven tot vertaling. Een vrijwilliger met juiste kennis en vaardigheden kan worden ingezet om schuldhulp te bieden.

 

Wil je meer informatie over dit project?

Locaties

Locaties

Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Bergen op Zoom
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Ede
Eindhoven
Enschede
Geldrop-Mierlo
Gorinchem
Gouda
Haarlem

Helmond
Huizen
Leerdam
Leeuwarden
Maastricht
Meijerijstad
Nijmegen
Rotterdam
Schiedam
Sittard-Geleen
Tilburg
Utrecht
Venlo
Vlaardingen
Zwolle

Scroll naar boven