Spring naar content

Samenwerking Westerkwartier: ‘Waar we eerst naast elkaar werkten, kunnen we nu samen opschalen’

Ze zijn actief op hetzelfde terrein, maar in de afgelopen jaren was er weinig contact tussen Humanitas en SchuldHulpMaatje in het Westerkwartier.

Hans Elward

Ingrid de Bruijn is projectcoördinator Thuisadministratie en Get a Grip bij Humanitas Westerkwartier en Hans Elward is actief als coördinator bij SchuldHulpMaatje. Ze vertellen samen hoe hun samenwerking onlangs van start ging.

Ingrid: ‘Het Armoedepact van het Westerkwartier is een brede samenwerking, het gaat echt om armoede in de ruime zin. Als vrijwilligersorganisaties werken we al zo’n vier jaar samen met de gemeente, het welzijnswerk, de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en de Gemeentelijke Kredietbank Groningen. Zo kwamen we elkaar geregeld tegen.’

Hans legt uit: ‘Vanuit die samenwerking is een goede verstandhouding gegroeid tussen beide coördinatoren. De Alliantie heeft ervoor gezorgd dat beide organisaties aan tafel kwamen. Nu maken we tijd voor goed overleg, over het doorverwijzen van hulpvragen, we kijken wat het beste past voor de cliënt. We leren elkaars processen kennen en de capaciteiten van de ander.’

Ingrid benadrukt: ‘We zijn verbonden in het begeleiden van mensen met geldzorgen. Humanitas en SchuldHulpMaatje zijn in het Westerkwartier de enige twee die dit doen, met inzet van vrijwilligers. We hebben een unieke positie. We hebben gemerkt dat het nuttig is om je positie goed in beeld te brengen, en om daarin samen op te trekken.’

Ingrid de Bruijn

We werken niet meer langs elkaar heen
Waar liggen de kansen voor samenwerking? ‘Je kan denken aan het opleiden en trainen,’ begint Ingrid, ‘we houden elkaar nu op de hoogte. Als Humanitas een training verzorgt voor vrijwilligers, nodigen we breed uit – zo kunnen andere organisaties ook aanhaken. We delen informatie zoals de Voorzieningenlijst.’
Hans vult aan: ‘We kunnen veel leren van de kennis en praktijkervaring van de andere club. Als je samen optrekt in de opleiding van je vrijwilligers, heb je ook een verbreding van je casuïstiek.

Hans: ‘De samenwerking zit ook in hoe we ons verhouden tot beroepskrachten en de gemeente – we brengen samen de positie van de vrijwilligers onder de aandacht.’

Ingrid: ‘Samen bepalen we waar de grenzen liggen voor de vrijwillige inzet. Op casuïstiek niveau maken we afspraken welke hulpvragen passen binnen de vrijwillige inzet en waar deze de grens van de vrijwillige inzet overschrijdt en daarom opgeschaald moet worden.  Er komen complexe hulpvragen op ons af. Het is juist dan belangrijk om de vrijwilligers goed te beschermen – zo’n complexe hulpvraag kan te belastend worden.’

‘We vinden elkaar structureel – we werken niet meer langs elkaar heen. Dat is ook belangrijk naar onze deelnemers toe. We zetten één lijn uit, juist bij complexe vragen, we hanteren dezelfde wijze van doorverwijzen. Zo voorkomen we dat een te belastende hulpvraag bij een vrijwilliger van de andere organisatie uit kan komen.’

De lucht is geklaard
Hans: ‘We zijn net begonnen met deze vorm van samenwerken. Het is zaak om er goed op te letten dat je doet wat je hebt beloofd aan elkaar. We stappen uit de oude routine en leren samen iets nieuw aan. AVS was echt nodig om dit ‘los’ te krijgen. De projectcoördinator van AVS neemt een neutrale positie in. AVS vormt de katalysator en brengt structuur aan in de samenwerking. Dat heeft ons geholpen.’

Ingrid: ‘Waar we eerst naast elkaar werkten, kunnen we nu samen opschalen. We hebben goede afspraken gemaakt, de lucht is geklaard tussen ons. Het vereist wel continu inspanning om elkaar te blijven horen.’

Samen hetzelfde geluid uitdragen
‘We kwamen in contact door het Armoedepact. We zagen elkaar geregeld bij het overleg, je komt met elkaar in gesprek. Vandaaruit leer je elkaar kennen. Om een samenwerking op te bouwen, moet je omstandigheden creëren waar je elkaar tegenkomt en spreekt – ook buiten het directe werkoverleg om. ‘Het is belangrijk om open te communiceren. Ook onze bestuurders weten elkaar nu meer te vinden.’

Op een terrein als Vroegsignalering is het belangrijk om als vrijwilligersorganisaties samen op te trekken en je grenzen te bepalen. ‘Vroegsignalering is zo’n onderwerp dat op dit moment druk in beweging is in het Westerkwartier. We hebben samen afgestemd hoe we hierin staan. Dan kun je hetzelfde geluid uitdragen naar de gemeente. Voordat de discussie hierover start, moet je elkaar al kennen. Dan heb je een betere basis.’

Scroll naar boven