Spring naar content

Samenwerken in Schiedam | Hier kun je terecht met al je vragen

Heb je een korte vraag over geldzaken? In Schiedam kun je op donderdag terecht bij het Loop Eens Binnen-spreekuur in het ACCR-gebouw aan de Alberdastraat. Elke week zitten vrijwilligers Melek en Fatemeh klaar om te helpen bij het invullen van formulieren, het lezen van ingewikkelde brieven en de aanvraag van voorzieningen. De verse koffie en thee staan al klaar en Melek heeft iets lekkers gebakken. De eerste bezoeker van de dag komt binnen. Ze omarmt Melek, zo blij is ze met haar support.

Het inloopspreekuur is een initiatief van het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond (ACCR), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Humanitas Nieuwe Waterweg Noord. Melek Sucu-Gul is al jaren vrijwilliger bij Humanitas, bij een ander inloopspreekuur in Schiedam. Daarnaast is ze namens IOT Ambassadeur Schuldhulp in Schiedam.

Melek liep al langer rond met het plan voor een eigen spreekuur bij ACCR. Samen met vrijwilligerscoördinator Rian Tange van Humanitas heeft ze de plannen concreet gemaakt. Rian: ‘Ik sprak Melek over haar inzet bij Humanitas, toen vertelde ze over haar ideeën. Kort daarna zag ik haar weer. “We gaan samenwerken!” zei ze enthousiast, “de AVS nodigt ons (IOT) uit voor gesprekken over samenwerking in Schiedam.” Dat was het zetje om de plannen concreet te maken.’

Vertrouwde omgeving

Elke donderdag zijn mensen welkom op het inloopspreekuur in het ACCR. Melek en Fatemeh, twee vrijwilligers van Humanitas, zitten klaar. Er komen mensen uit de eigen gemeenschap, maar ook Schiedammers met een andere achtergrond weten het spreekuur te vinden.

‘Mensen vertrouwen je,’ stelt Melek, ‘ze kunnen in een bekende omgeving terecht met hun vragen. Dat is belangrijk. Fatemeh en ik spreken de taal, wij kennen de sociale codes. De drempel om je vragen te stellen is laag bij ons. Mensen zeggen weleens: “We lossen onze geldproblemen zelf wel op, als familie.” Maar problemen worden soms juist erger door de familie. Zij weten niet naar wie ze je kunnen doorsturen. Als vrijwilligers van Humanitas hebben wij die kennis wel.’

Melek heeft een breed netwerk in Schiedam. Dat heeft geholpen bij het opzetten van het spreekuur. Het bestuur van ACCR steunt het initiatief van harte door de ruimte beschikbaar te stellen. Het is een vindplek, waar mensen binnenlopen, afkomstig vanuit een gemeenschap die anders niet zo makkelijk bereikt wordt.

Steeds blijven vertellen

Hoe ze reclame maken voor het spreekuur? Rian en Melek hebben posters opgehangen in winkels en buurthuizen in de buurt. Bij de start stond er een nieuwsbericht in het lokale stadsblad en in de agenda. Bij de ontbijtbijeenkomsten in ACCR vertelt Melek geregeld over de inloop: ‘Steeds weer vertel ik erover. Pas was er een mannenbijeenkomst, daar loop ik ook even binnen en ga met ze in gesprek.’

Rian deelt de informatie over de inloop via haar e-mailhandtekening, zo komt het bij iedereen terecht. Ze heeft de Schiedamse netwerkpartners en de deelnemers aan de lokale thematafels Armoede en Schulden verteld over het initiatief. Melek vult aan: ‘We merken dat mensen die zelf geholpen zijn, het automatisch doorvertellen aan anderen. Dat werkt goed.’

‘We vullen elkaar goed aan, als organisaties,’ stelt Rian. ‘Melek heeft de connecties – dat is zo belangrijk. Mensen kennen haar, vertrouwen haar met hun zorgen. Dat beperkt zich niet alleen tot financiële zorgen.’ Melek: ‘Mensen komen met allerlei zorgvragen naar me. Wat ik kan, pak ik zelf op. Verder leid ik mensen toe naar andere hulpverlening.’

Humanitas biedt de kennis en de knowhow over thuisadministratie. Het landelijk bureau van IOT ondersteunt het initiatief vanuit hun eigen expertise.

Pilotfase

De periode tot eind 2023 is de startfase om samen te onderzoeken wat goed werkt. Rian licht toe: ‘We bekijken of dit inloopspreekuur op deze plek een goede aanvulling is op het bestaande aanbod in Schiedam. En we gaan onderzoeken hoe we de continuïteit kunnen borgen. Melek is heel betrokken, ze pakt zaken snel op en voert het zorgvuldig uit. Dat kan ook een valkuil zijn, wie vangt het op als ze eens op vakantie is? Het is goed om de samenwerking te verbreden, ook vanuit ACCR, zodat er vervanging is, wanneer Melek verhinderd is. Heel praktisch: wie opent dan de deur? Daar denken we over na. En voor het vervolg is ook geld nodig voor promotiemateriaal en trainingen.’

En hierna? Rian en Melek gaan door met plannen maken. Er zijn Alevitische verenigingen in andere gemeenten in Nederland. Misschien kunnen zij ook een inloopspreekuur inrichten. Het Leger des Heils heeft een mooie plek voor een spreekuur in de buurthuiskamer gecombineerd met de tweedehandskledingwinkel ReShare aan de Groenelaan 49. En de Voedselbank is ook zo’n vindplaats. Er zijn nog veel Schiedammers die ondersteuning kunnen gebruiken.

Scroll naar boven